Vytvořte fakturu

CID - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CID
IČO 31327354
TIN 2020351949
DIČ SK2020351949
Datum vytvoření 02 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CID
Lachova 26
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 481 €
Zisk -23 €
Kapitál 1 734 €
Vlastní kapitál -25 261 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905802657
Fax(y) 0263830685
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,833
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,183
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,183
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,183
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 497
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 489
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 86
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 403
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 153
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 153
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,833
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -25,284
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -31,900
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,095
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -33,995
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,117
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 207
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 207
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,910
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 38
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,813
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,059
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,201
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,481
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,201
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 280
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,552
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,515
D. Služby (účtová skupina 51) 2,146
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 891
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 929
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,540
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 248
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 240
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 240
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 937
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31327354 TIN: 2020351949 DIČ: SK2020351949
 • Sídlo: CID, Lachova 26, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava 02.07.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Lukáč 6 639 € (100%) Lachova 26 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.01.1999Nové sidlo:
   Lachova 26 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   24.01.1999Zrušené sidlo:
   Kopčianska 15 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   24.03.1995Noví spoločníci:
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   23.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Emanuel Jóža Hronská 14 Bratislava
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Emanuel Jóža
   22.07.1994Nové sidlo:
   Kopčianska 15 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Emanuel Jóža Hronská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Emanuel Jóža
   21.07.1994Zrušené sidlo:
   Lachova 26 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Lukáč Vranovská 51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Lukáč
   02.07.1992Nové obchodné meno:
   CID spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lachova 26 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklama a propagácia
   design
   Noví spoločníci:
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   Ing. Ladislav Lukáč Vranovská 51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Lukáč Lachova 26 Bratislava
   Ing. Ladislav Lukáč