Vytvořte fakturu

Cestovná agentúra FLATOUR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Cestovná agentúra FLATOUR
IČO 31327419
TIN 2020949876
Datum vytvoření 06 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cestovná agentúra FLATOUR
Dunajská 22
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 208 €
Zisk 2 124 €
Kapitál 8 680 €
Vlastní kapitál 7 722 €
Kontaktní informace
Email flatour@flatour.sk
Telefon(y) 0252635471, 0252635472
Mobile(y) 0905925129, 0908722492
Fax(y) 0252961602
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,631
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,150
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,150
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,150
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,619
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,801
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,801
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,801
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,818
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 43
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,775
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 862
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 862
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,631
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,631
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 536
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,904
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 1,368
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,124
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,000
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,008
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,008
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 992
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,538
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,208
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,538
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 670
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,186
D. Služby (účtová skupina 51) 6,031
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,022
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,507
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,962
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 838
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 838
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,124
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4220703.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31327419 TIN: 2020949876
 • Sídlo: Cestovná agentúra FLATOUR, Dunajská 22, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava 20.11.1998
  Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava 20.11.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Edita Flaskárová 2 656 € (40%) Popradská 52 Bratislava
  Jozef Flaskár 2 656 € (40%) Popradská 52 Bratislava
  Jozef Flaskár ml. 1 328 € (20%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.11.2010Nové obchodné meno:
   Cestovná agentúra FLATOUR s. r. o.
   19.11.2010Zrušené obchodné meno:
   TUI Reise Center - FLATOUR s. r. o.
   13.04.2010Nové obchodné meno:
   TUI Reise Center - FLATOUR s. r. o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 22 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   reklamné a marketingové služby
   12.04.2010Zrušené obchodné meno:
   CK FLATOUR s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Popradská 52 Bratislava 821 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   20.11.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava
   Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava
   Jozef Flaskár ml. Dunajská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava
   Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava
   Jozef Flaskár ml. Dunajská 22 Bratislava
   JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava
   JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava
   06.04.1995Noví spoločníci:
   Jozef Flaskár ml. Dunajská 22 Bratislava
   06.07.1992Nové obchodné meno:
   CK FLATOUR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popradská 52 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava
   JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Flaskár Popradská 52 Bratislava
   JUDr. Edita Flaskárová Popradská 52 Bratislava