Vytvořte fakturu

STELOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.09.2016
Basic information
Obchodní název STELOS
IČO 31327486
TIN 2020350299
DIČ SK2020350299
Datum vytvoření 06 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STELOS
Grösslingová 21
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 681 €
Zisk 113 593 €
Kapitál 22 168 €
Vlastní kapitál 1 545 €
Date of updating data: 06.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,513
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 17,180
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,180
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 353,642
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,720
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,626
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 334,014
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 371,155
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 112,836
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,060
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 113,593
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 258,319
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 95
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 258,224
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 155,118
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 53,560
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 33,646
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,900
Date of updating data: 06.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 21,681
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,404
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,277
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 187,795
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,548
C. Služby (účtová skupina 51) 171,228
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,261
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,558
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -166,114
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -170,372
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 486,022
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 486,000
X. Úrokové výnosy (662) 22
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 172,752
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 167,979
M. Úrokové náklady (562) 3,510
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,263
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 313,270
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 147,156
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 33,563
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 113,593
Date of updating data: 06.09.2016
Date of updating data: 06.09.2016