Vytvořte fakturu

Enotrade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Enotrade
IČO 31327532
TIN 2020318938
DIČ SK2020318938
Datum vytvoření 06 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Enotrade
Grasalkovičova 1117/15
90028
Bratislava
Financial information
Zisk -1 053 €
Kapitál 5 976 €
Vlastní kapitál 5 696 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,052
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,052
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,052
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,642
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,000
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -305
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,053
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,410
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,410
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 450
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 0
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 33
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 0
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -33
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 60
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -93
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,053
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31327532 TIN: 2020318938 DIČ: SK2020318938
 • Sídlo: Enotrade, Grasalkovičova 1117/15, 90028, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PharmDr. Ladislav Jajcai Grasalkovičova 1117/15 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.02.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PharmDr. Ladislav Jajcai 6 000 € (100%) Grasalkovičova 1117/15 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.12.2014Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.06.2013Nové sidlo:
   Grasalkovičova 1117/15 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Ladislav Jajcai Grasalkovičova 1117/15 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Ladislav Jajcai Grasalkovičova 1117/15 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.02.2010
   21.06.2013Zrušené sidlo:
   Mierová 6 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ladislav Jajcai Mierová 6 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Jajcai Mierová 6 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 01.02.2010
   16.04.2010Nové obchodné meno:
   Enotrade s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 6 Veľký Biel 900 24
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Jajcai Mierová 6 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Jajcai Mierová 6 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 01.02.2010
   15.04.2010Zrušené obchodné meno:
   JANIOR spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížna 56 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kusý Bakošova 40 Bratislava
   Ing. Igor Schnorrer Palisády 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kusý Bakošova 40 Bratislava
   Ing. Igor Schnorrer Palisády 2 Bratislava
   31.01.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb súvisiacich s prenájmom
   prenájom motorových vozidiel
   06.07.1992Nové obchodné meno:
   JANIOR spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 56 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kusý Bakošova 40 Bratislava
   Ing. Igor Schnorrer Palisády 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kusý Bakošova 40 Bratislava
   Ing. Igor Schnorrer Palisády 2 Bratislava