Vytvořte fakturu

N. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název N.
IČO 31327656
TIN 2020351960
DIČ SK2020351960
Datum vytvoření 06 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N.
Mamateyova 5
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 150 555 €
Zisk 17 985 €
Kapitál 133 762 €
Vlastní kapitál 88 901 €
Kontaktní informace
Email agn@agn.sk
Telefon(y) 0905799611, 0908881913, 0262319563
Mobile(y) 0905799611, 0908881913
Fax(y) 0262319563
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 125,680
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 40,526
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 385
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,027
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 125,680
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 94,005
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 375
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 69,007
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,985
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,675
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 31,675
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,407
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 897
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,413
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,958
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 150,555
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 150,555
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 127,332
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 85,839
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,310
C. Služby (účtová skupina 51) 17,547
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,038
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 485
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,177
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 936
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 23,223
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,859
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 52
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 52
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -48
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 23,175
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 5,190
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,985
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31327656 TIN: 2020351960 DIČ: SK2020351960
 • Sídlo: N., Mamateyova 5, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava 23.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Eva Nagyová 6 639 € (100%) Mamateyova 5 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2002Nové sidlo:
   Mamateyova 5 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destiátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   Noví spoločníci:
   Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava
   18.12.2002Zrušené sidlo:
   Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Nagy Nám. hraničiarov 8/A Bratislava
   Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava
   26.02.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Nagy Nám. hraničiarov 8/A Bratislava
   23.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Nagy Nám. hraničiarov 8/A Bratislava
   Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Nagyová Mamateyova 5 Bratislava
   Ing. Róbert Nagy Nám. hraničiarov 8/A Bratislava
   22.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan GRÓF Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Róbert NAGY Mamateyova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan G r ó f
   Ing. Róbert N a g y
   06.07.1992Nové obchodné meno:
   A. G. N. spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan GRÓF Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Róbert NAGY Mamateyova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan G r ó f
   Ing. Róbert N a g y