Vytvořte fakturu

P E R G A M O N - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název P E R G A M O N
IČO 31327681
TIN 2020350277
DIČ SK2020350277
Datum vytvoření 08 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P E R G A M O N
Chemická 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 569 277 €
Zisk 94 927 €
Kapitál 1 711 994 €
Vlastní kapitál 991 566 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421249202910
Fax(y) 0244453571
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,663,173
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 216,187
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 212,868
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,600
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 125,614
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 83,654
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,319
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,319
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,441,914
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 369,207
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 369,207
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 22,148
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 22,148
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 964,484
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 464,076
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 225,183
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,893
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 430,900
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 39,508
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30,000
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 86,075
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,968
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57,107
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,072
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,072
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,663,173
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,086,494
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 290,173
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 290,173
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 694,091
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 694,091
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 94,927
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 576,679
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,494
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,494
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 464,669
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 311,153
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 311,153
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 134,737
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,764
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,015
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,804
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,804
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 97,712
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,569,277
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,569,277
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,385,453
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 183,824
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,439,779
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,118,910
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,219
D. Služby (účtová skupina 51) 98,095
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 141,830
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 104,989
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,314
4. Sociální náklady (527, 528) 3,527
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,896
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 42,773
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 42,773
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,056
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 129,498
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 321,053
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,205
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,889
2. Ostatní náklady (562A) 4,889
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,316
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,190
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 122,308
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 27,381
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 27,381
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 94,927
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31327681 TIN: 2020350277 DIČ: SK2020350277
 • Sídlo: P E R G A M O N, Chemická 1, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava 11.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Rakovan 6 639 € (100%) Račianská 37 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.11.2005Nové sidlo:
   Chemická 1 Bratislava 831 04
   23.11.2005Zrušené sidlo:
   Bardejovská 9 Bratislava 831 02
   08.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Tehelná 17 Bratislava 831 02
   07.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   Ing. Veronika Rakovanová Račianská 37 Bratislava
   10.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   Ing. Veronika Rakovanová Račianská 37 Bratislava
   09.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   Ing. Veronika Rakovanová Račianská 37 Bratislava
   16.07.1999Nové sidlo:
   Bardejovská 9 Bratislava 831 02
   15.07.1999Zrušené sidlo:
   Farebná 2 Bratislava 821 05
   11.03.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj kancelárskej techniky
   kopírovacie práce
   servis kopírovacích strojov
   odborná poradenská činnosť v oblasti kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   Ing. Veronika Rakovanová Račianská 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   10.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Sinas spol. s r.o. IČO: 31 384 129 Dunajská 29 Bratislava
   Ing. Peter Rakovan Radoľa 270 Kysucké Nové Mesto
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rakovan Radoľa 270 Kysucké Nové Mesto
   21.02.1997Nové sidlo:
   Farebná 2 Bratislava 821 05
   20.02.1997Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   25.10.1995Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Sinas spol. s r.o. IČO: 31 384 129 Dunajská 29 Bratislava
   Ing. Peter Rakovan Radoľa 270 Kysucké Nové Mesto
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Rakovan Radoľa 270 Kysucké Nové Mesto
   24.10.1995Zrušené sidlo:
   Šustekova 29 Bratislava 851 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s kancelárskymi potrebami, technikou a nábytkom, podľa živnostenského oprávnenia, ktoré je prílohou návrhu
   Zrušeny spoločníci:
   Richard Sulík Hlavatého 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan MAREC Tulská 4 Bratislava
   Richard SULÍK Hlavatého 3 Bratislava
   06.12.1993Noví spoločníci:
   Richard Sulík Hlavatého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan MAREC Tulská 4 Bratislava
   Richard SULÍK Hlavatého 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.1992Nové obchodné meno:
   P E R G A M O N spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šustekova 29 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s kancelárskymi potrebami, technikou a nábytkom, podľa živnostenského oprávnenia, ktoré je prílohou návrhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan MAREC Tulská 4 Bratislava
   Richard SULÍK Hlavatého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan MAREC Tulská 4 Bratislava
   Richard SULÍK Hlavatého 3 Bratislava