Vytvořte fakturu

FOTOSERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FOTOSERVIS
IČO 31327761
TIN 2020316771
DIČ SK2020316771
Datum vytvoření 27 Duben 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOTOSERVIS
Nezábudkova 5, P.O.BOX 20
82009
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 614 €
Zisk 8 083 €
Kapitál 53 854 €
Vlastní kapitál -80 368 €
Kontaktní informace
Email info@fotoservis.sk
Telefon(y) 0243193942, 0243421467, 0243423257, 0243424963
Mobile(y) +421903904949, 0903904949
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,684
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 34,123
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,399
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 45,684
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -72,285
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,737
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -92,744
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,083
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,969
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 629
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 117,141
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 657
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,129
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 115,355
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 199
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,614
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 166
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 19,448
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 9,169
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,844
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,148
C. Služby (účtová skupina 51) 4,713
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 444
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,445
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,909
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 13
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 13
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 85
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 85
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,373
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,290
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,083
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31327761 TIN: 2020316771 DIČ: SK2020316771
 • Sídlo: FOTOSERVIS, Nezábudkova 5, P.O.BOX 20, 82009, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Duben 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Habodász Fraňa Kráľa 13 Bratislava 27.04.1992
  Martin Ličko Fraňa Kráľa 21 Bratislava 27.04.1992
  Ing. Dušan Firák Hviezdoslavovo nám. 24 Bratislava 27.04.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Habodász 1 992 € (30%) Fraňa Kráľa 13 Bratislava
  Martin Ličko 1 328 € (20%) Fraňa Kráľa 21 Bratislava
  Ing. Dušan Firák 1 328 € (20%) Hviezdoslavovo nám. 24 Bratislava
  Daniel Zachar 1 992 € (30%) Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Jozef Habodász Fraňa Kráľa 13 Bratislava 811 05
   Daniel Zachar Súkennícka 24 Bratislava 821 09
   Martin Ličko Fraňa Kráľa 21 Bratislava 811 05
   Ing. Dušan Firák Hviezdoslavovo nám. 24 Bratislava 811 02
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Firák Hviezdoslavovo nám. 24 Bratislava
   Jozef Habodasz Fraňa Kráľa 13 Bratislava
   Martin Ličko Fraňa Kráľa 21 Bratislava
   Daniel Zachar Súkennícka 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Zachar Súkennícka 24 Bratislava
   27.04.1992Nové obchodné meno:
   FOTOSERVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nezábudkova 5, P.O.BOX 20 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Fotografické služby
   Nákup a predaj fotografického materiálu, prístrojov a fotografických zariadení
   Polygrafická činnosť
   Reklama a propagačná činnosť
   Sprostredkovanie služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Firák Hviezdoslavovo nám. 24 Bratislava
   Jozef Habodasz Fraňa Kráľa 13 Bratislava
   Martin Ličko Fraňa Kráľa 21 Bratislava
   Daniel Zachar Súkennícka 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Habodasz Fraňa Kráľa 13 Bratislava
   Martin Ličko Fraňa Kráľa 21 Bratislava
   Ing. Dušan Firák Hviezdoslavovo nám. 24 Bratislava
   Daniel Zachar Súkennícka 24 Bratislava