Vytvořte fakturu

M.I.M. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název M.I.M.
IČO 31327826
TIN 2020351245
DIČ SK2020351245
Datum vytvoření 09 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.I.M.
Tupolevova 16
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 67 191 €
Zisk -1 776 €
Kapitál 78 492 €
Vlastní kapitál 9 929 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263820758
Fax(y) 0263820758, 0254414241
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 93,219
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 45,077
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,077
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 410
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,433
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,234
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,795
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,767
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,767
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,301
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,221
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,221
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 80
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,727
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 93
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,634
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 347
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 316
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 31
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 93,219
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,152
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,937
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 541
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 541
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -12,190
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,190
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,776
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,115
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,421
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 13,118
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,303
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 69,694
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,325
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,325
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 56,878
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 822
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 346
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,313
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,010
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 952
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 952
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 65,823
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 67,191
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 45,824
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 567
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,648
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 22,202
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,956
D. Služby (účtová skupina 51) 16,274
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 16,296
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,224
4. Sociální náklady (527, 528) 72
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 653
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,183
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,183
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,084
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 543
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,392
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,359
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 952
2. Ostatní náklady (562A) 952
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 407
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,359
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -816
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,776
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31327826 TIN: 2020351245 DIČ: SK2020351245
 • Sídlo: M.I.M., Tupolevova 16, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava 26.08.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mária Kiššová 2 656 € (40%) Tupolevova 16 Bratislava
  Helena Kiššová 1 992 € (30%) 220 Slovenská Ves
  Ing. Anna Kiššová 1 992 € (30%) Tupolevova 16 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.11.2013Nové predmety činnosti:
   Textilná výroba
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Helena Kiššová 220 Slovenská Ves
   Ing. Anna Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Helena Kiššová 220 Slovenská Ves
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   29.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Anna Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   28.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Kiššová Fedinova 16 Bratislava
   15.03.1993Noví spoločníci:
   Helena Kiššová 220 Slovenská Ves
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Ing. Anna Kiššová Fedinova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   14.03.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Balážia Krčmárika 2 Bratislava
   Mgr. Irian Bugajová Chorvátska 10 Bratislava
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Kiššová
   09.07.1992Nové obchodné meno:
   M.I.M. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 16 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prekladateľstvo z a do jazykov nemeckého a anglického s výnimkou služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Balážia Krčmárika 2 Bratislava
   Mgr. Irian Bugajová Chorvátska 10 Bratislava
   Ing. Mária Kiššová Tupolevova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Kiššová