Vytvořte fakturu

Group 4 Falck Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Obchodní název Group 4 Falck Slovensko
IČO 31328059
Datum vytvoření 13 Červenec 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Group 4 Falck Slovensko
Višňová 16
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 460 368 €
Zisk 44 615 €
Kapitál 14 927 358 €
Vlastní kapitál 4 085 603 €
Kontaktní informace
Email g4s@sk.g4s.com
Telefon(y) 0259425111
Fax(y) 0254777481
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,708,923
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 918,537
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 918,537
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 918,537
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,784,310
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 91,141
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 91,141
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 90,389
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 752
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,693,169
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,429
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,690,740
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,076
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,062
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 14
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,708,923
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,042,425
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 831,660
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 831,660
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) -152
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 166,302
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 166,302
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,615
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,666,434
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,643,996
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,292
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,864
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,428
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,537,428
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 33,075
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,779
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,877
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,545
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 22,438
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,438
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 64
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 64
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,673,041
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 460,368
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 407,467
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,901
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 411,319
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,101
D. Služby (účtová skupina 51) 116,933
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 286,138
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 200,378
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 67,204
4. Sociální náklady (527, 528) 18,556
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,623
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,524
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 49,049
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 289,433
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,212,672
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,211,019
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 1,211,019
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,653
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,653
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,214,226
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 1,167,374
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 41,157
2. Ostatní náklady (562A) 41,157
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,695
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,554
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,495
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,615
Date of updating data: 30.05.2016
Date of updating data: 30.05.2016