Vytvořte fakturu

pro-SCK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název pro-SCK
IČO 31328121
TIN 2020369637
DIČ SK2020369637
Datum vytvoření 14 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo pro-SCK
Šalviová 32
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 282 €
Zisk -2 284 €
Kapitál 20 698 €
Vlastní kapitál 12 702 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243640431, 0903724305
Mobile(y) +421903734305, 0903724305
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,274
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,693
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,693
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,693
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,581
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,566
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,993
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,573
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,274
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,419
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,805
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,805
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 681
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 681
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,217
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,217
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,284
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,855
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 994
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 994
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,788
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,969
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,969
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,779
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 551
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 338
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,030
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 121
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,073
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,073
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 35,282
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,282
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 35,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,480
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,793
D. Služby (účtová skupina 51) 17,142
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,770
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,561
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,159
4. Sociální náklady (527, 528) 50
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 865
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 910
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,198
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,315
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 126
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -126
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,324
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,284
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015