Vytvořte fakturu

ADA I. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ADA I.
IČO 31328211
TIN 2020296894
DIČ SK2020296894
Datum vytvoření 15 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADA I.
Beblavého 10
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 460 €
Zisk 3 941 €
Kapitál 89 767 €
Vlastní kapitál 79 661 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911705004
Fax(y) 0254415277
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 97,377
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,353
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 18,353
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,353
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,024
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,163
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,632
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,632
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,531
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 72,857
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,678
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 68,179
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 97,377
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 83,602
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,379
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,379
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 70,643
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 70,643
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,941
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,775
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,713
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,733
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,733
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 352
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 243
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,385
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 62
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 62
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 46,460
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 46,460
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,207
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,087
D. Služby (účtová skupina 51) 30,200
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,330
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 920
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 324
4. Sociální náklady (527, 528) 86
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 549
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 391
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 391
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,650
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,253
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,173
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 248
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 248
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -238
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,015
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,074
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,074
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,941
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015