Vytvořte fakturu

CCS Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CCS Consulting
IČO 31328237
TIN 2020298280
DIČ SK2020298280
Datum vytvoření 15 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CCS Consulting
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Financial information
Zisk 81 203 €
Kapitál 459 246 €
Vlastní kapitál 423 875 €
Kontaktní informace
Email office@ccsconsulting.sk
Telefon(y) 0254433490
Fax(y) 0254435906
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 505,563
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 277,877
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,217
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 1,217
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 276,660
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 80,634
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 196,026
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 227,686
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 227,557
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 36,479
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 191,078
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 129
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 129
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 505,563
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 465,511
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 25,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,462
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,462
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 275,633
2. Ostatní fondy (427, 42X) 275,633
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 68,553
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 83,446
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) -14,893
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,660
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,660
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,203
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,052
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 40,052
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,278
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,774
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 105,473
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,475
D. Služby (účtová skupina 51) 822
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 256
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 256
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 381
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,475
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -822
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 105,473
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 104,383
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 104,383
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,090
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,090
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 367
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 174
2. Ostatní náklady (562A) 174
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 193
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 105,106
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 103,631
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,428
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 22,428
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 81,203
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31328237 TIN: 2020298280 DIČ: SK2020298280
 • Sídlo: CCS Consulting, Tomášikova 50/E, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Žiarska 1 Bratislava 811 03 21.11.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Silvia Ružičková 15 225 € (60.9%) Žiarska 1 Bratislava
  Mgr. Ladislav Krechňák 1 250 € (5%) Zvončínska 1104 Lozorno 900 55
  Ing. Denisa Ružičková 1 250 € (5%) Novosvetská 3 Bratislava 811 04
  JUDr. Dana Nemčíková 750 € (3%) Kraskova 6 Bratislava 831 02
  Marek Zvara 6 525 € (26.1%) Wien Rakúska republika pobyt na území SR : Šulekova 22 Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.12.2012Nové sidlo:
   Tomášikova 50/E Bratislava 831 04
   20.12.2012Zrušené sidlo:
   Tomášikova 50/B Bratislava 831 04
   24.03.2010Zrušeny predmety činnosti:
   tlmočnícka a prekladateľská činnosť
   poskytovanie poradenstva a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
   08.12.2009Nové sidlo:
   Tomášikova 50/B Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Krechňák Zvončínska 1104 Lozorno 900 55
   Ing. Denisa Ružičková Novosvetská 3 Bratislava 811 04
   JUDr. Dana Nemčíková Kraskova 6 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Žiarska 1 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.11.2009
   07.12.2009Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   komerčno-právna konzultačná činnosť v oblasti podnikania, marketingu a managementu
   poskytovanie komerčno-právnej pomoci
   poskytovanie daňového poradenstva
   vedenie účtovníctva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava Vznik funkcie: 30.07.1998
   21.11.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava
   20.11.2003Zrušeny spoločníci:
   VIENNA Beteiligungs GmbH Trauttmansdorffgasse 33 Viedeň 1130 Rakúsko
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava
   30.04.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava Vznik funkcie: 30.07.1998
   29.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava
   24.01.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/
   dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
   správa výpočtovej techniky - PC a prídavných zariadení
   automatizované spracovanie dát
   personálny management
   factoring a forfaiting
   tlmočnícka a prekladateľská činnosť
   29.03.1999Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   VIENNA Beteiligungs GmbH Trauttmansdorffgasse 33 Viedeň 1130 Rakúsko
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika pobyt na území SR : Šulekova 22 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Silvia Ružičková Žiarska 1 Bratislava
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Viena Revisions - und Treuhand G.m.b.H. Lambrechtgasse 4 Wien Rakúska republika
   JUDr. Silvia Ružičková Haburská 16 Bratislava
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Silvia Ružičková Haburská 16 Bratislava
   12.11.1997Nové obchodné meno:
   CCS Consulting, s.r.o.
   11.11.1997Zrušené obchodné meno:
   Commercial Consulting & Service, spol. s r.o.C.C. & S., spol. s r.o. /v skratke/
   18.08.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Silvia Ružičková Haburská 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Silvia Ružičková Haburská 16 Bratislava
   17.08.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava
   03.04.1995Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.04.1995Zrušené sidlo:
   Michalská 5 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.07.1992Nové obchodné meno:
   Commercial Consulting & Service, spol. s r.o.C.C. & S., spol. s r.o. /v skratke/
   Nové sidlo:
   Michalská 5 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   komerčno-právna konzultačná činnosť v oblasti podnikania, marketingu a managementu
   poskytovanie komerčno-právnej pomoci
   poskytovanie daňového poradenstva
   poskytovanie poradenstva a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Viena Revisions - und Treuhand G.m.b.H. Lambrechtgasse 4 Wien Rakúska republika
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava