Vytvořte fakturu

Matlovič racing - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Matlovič racing
IČO 31328253
TIN 2020834255
DIČ SK2020834255
Datum vytvoření 15 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Matlovič racing
Krajinská 4
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 652 €
Zisk 1 314 €
Kapitál 12 226 €
Vlastní kapitál 4 335 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245249249, 0911906351
Mobile(y) +421903252515, 0903252515, 0918469076, 0911906351
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,030
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,690
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,690
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,690
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,539
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 426
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 426
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 950
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 52
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 898
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,163
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 36
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,127
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,801
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,801
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,030
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,649
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -665
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -665
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,314
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,381
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,971
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,971
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,410
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 336
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 336
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 375
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 649
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,671
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,652
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,652
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,575
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26
D. Služby (účtová skupina 51) 2,435
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,071
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,071
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,077
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,191
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 407
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 263
2. Ostatní náklady (562A) 263
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 144
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -388
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,689
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 375
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 375
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,314
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015