Vytvořte fakturu

Port Service Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název Port Service Bratislava
IČO 31328261
TIN 2020314747
DIČ SK2020314747
Datum vytvoření 06 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Port Service Bratislava
Prístavná 10
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 683 062 €
Zisk 56 655 €
Vlastní kapitál 188 939 €
Kontaktní informace
Email psb@psb.sk
webové stránky http://www.psb.sk
Telefon(y) +421255410873, +421255410874
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 282,382
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,773
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,773
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,582
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 191
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 255,258
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 115
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 115
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 96,031
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 44,281
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,281
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 24,183
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27,567
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 159,112
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,483
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 147,629
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,351
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,351
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 282,382
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 231,755
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 122,818
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 122,818
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,282
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,282
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 40,000
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,655
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,627
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,558
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,558
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 49,069
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 44,065
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,065
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,004
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 680,476
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 683,062
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 680,476
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,586
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 608,976
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,441
D. Služby (účtová skupina 51) 520,198
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 53,914
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 39,321
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,581
4. Sociální náklady (527, 528) 1,012
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 903
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,780
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,780
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,740
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,086
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 143,837
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 180
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 180
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -164
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,922
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,267
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,267
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56,655
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015
 • IČO :31328261 TIN: 2020314747 DIČ: SK2020314747
 • Sídlo: Port Service Bratislava, Prístavná 10, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05 01.11.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  IMOBA, a.s. 40 530 € (33%) Praha 4 149 00 Česká republika
  Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co.KG, 40 530 € (33%) Krems Rakúska republika
  FIN - MARK, spol. s r. o. 41 758 € (34%) Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Juraj Pavlis Fraňa Kráľa 7 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05 Vznik funkcie: 01.11.2015
   02.08.2013Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   22.01.2013Noví spoločníci:
   IMOBA, a.s. Pyšelská 2327/2 Praha 4 149 00 Česká republika
   05.12.2008Noví spoločníci:
   FIN - MARK, spol. s r. o. Prístavná 10 Bratislava 821 09
   15.09.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.12.1993Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co.KG, Karl Mierka Strasse 7-9 Krems Rakúska republika
   06.07.1992Nové obchodné meno:
   Port Service Bratislava, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykládka a nakládka tovarov všetkého druhu a služby s tým spojené
   prevádzkovanie skladov pre tovar rôzneho druhu a služby s tým spojené
   nákup a predaj rozličného tovaru