Vytvořte fakturu

PIUS 90 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PIUS 90
IČO 31328270
TIN 2020375390
DIČ SK2020375390
Datum vytvoření 14 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIUS 90
Cyprichova 1
83154
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 248 850 €
Zisk 17 366 €
Vlastní kapitál 125 224 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265423542
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 688,930
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 619,270
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 619,270
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 219,914
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 361,668
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,688
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,617
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 32
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 24,770
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,293
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,293
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 469
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,815
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 443
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,372
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22,043
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 22,043
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 688,930
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,106
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 242,979
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 242,979
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,291
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,291
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -101,530
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -101,530
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,366
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 485,167
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 263,779
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 263,733
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 46
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 180,633
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,136
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,136
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 124,516
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,465
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 547
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,969
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 755
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 755
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 41,657
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 41,657
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 192,626
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 248,850
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 192,626
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,430
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,794
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 218,392
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 50,705
D. Služby (účtová skupina 51) 46,423
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,099
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,099
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,554
4. Sociální náklady (527, 528) 446
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,630
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 63,610
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 63,610
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 9,825
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,100
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,458
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,498
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,626
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,381
2. Ostatní náklady (562A) 11,381
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 245
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,623
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,835
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,469
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,469
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,366
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31328270 TIN: 2020375390 DIČ: SK2020375390
 • Sídlo: PIUS 90, Cyprichova 1, 83154, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Lipták Stará Klenová 7168/18 Bratislava 831 01 16.12.2009
  Pius Ambühl Riedmattstrasse 7 Hergiswil 6052 Švajčiarsko 06.10.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Lipták 97 192 € (40%) Stará Klenová 7168/18 Bratislava 831 01
  Pius Ambühl 72 894 € (30%) Riedmattstrasse 7 Hergiswil 6052 Švajčiarsko
  Jost Hermann 72 894 € (30%) Ennetmoos 6372 Švajčiarsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Michaela Sulíková Priemyselná 668/7 Bratislava 821 09
   16.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Pius Ambühl Riedmattstrasse 7 Hergiswil 6052 Švajčiarsko Vznik funkcie: 06.10.2010
   15.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   01.07.2010Noví spoločníci:
   Michaela Sulíková Priemyselná 668/7 Bratislava 821 09
   30.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   16.12.2009Nové sidlo:
   Cyprichova 1 - 3 Bratislava 831 54
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   vedenie účtovníctva
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Lipták Stará Klenová 7168/18 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lipták Stará Klenová 7168/18 Bratislava 831 01
   15.12.2009Zrušené sidlo:
   Cyprichova 1 - 3 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Lipták Klenova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lipták Klenova 11 Bratislava
   25.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lipták Klenova 11 Bratislava
   24.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lipták Klenova 11 Bratislava
   26.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Lipták Klenova 11 Bratislava
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   Pius Ambühl Riedmattstrasse 7 Hergiswil 6052 Švajčiarsko
   Jost Hermann Gotthardlistrasse 31 Ennetmoos 6372 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lipták Klenova 11 Bratislava
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   25.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Čačala Zvolenská 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Lipták Černyševského 17 Bratislava
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čačala Zvolenská 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Lipták Černyševského 17 Bratislava
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   14.05.1996Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie, prenájom a servis biliardových stolov
   14.09.1992Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť na celom území ČSFR v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje osobitné povolenie
   prevádzkovanie výherných a hracích automatov
   prevádzkovanie zariadení hotelového, reštauračného a pohostinského typu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.09.1992Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť na celom území ČSFR v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje osobitné povolenie
   prevádzkovanie výherných a hracích automatov
   prevádzkovanie zariadení hotelového, reštauračného a pohostinského typu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.07.1992Nové obchodné meno:
   PIUS 90 spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cyprichova 1 - 3 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť na celom území ČSFR v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje osobitné povolenie
   zahranično-obchodná činnosť v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje osobitné povolenie
   prevádzkovanie výherných a hracích automatov
   prevádzkovanie zariadení hotelového, reštauračného a pohostinského typu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čačala Zvolenská 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Lipták Černyševského 17 Bratislava
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Čačala Zvolenská 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Lipták Černyševského 17 Bratislava
   Dušan Sulík Sokolská 8 Bratislava