Vytvořte fakturu

P E G A S A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název P E G A S A
IČO 31328393
TIN 2020343204
DIČ SK2020343204
Datum vytvoření 20 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P E G A S A
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 52 216 €
Zisk -85 386 €
Kapitál 412 288 €
Vlastní kapitál -51 047 €
Kontaktní informace
Email pegasa@pegasa.sk
Telefon(y) 0254791983
Fax(y) 0254791984
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 320,940
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 72,835
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,662
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 33,662
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 39,173
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 39,173
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 245,928
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 800
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 800
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 146,627
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 134,088
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 134,088
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 841
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 599
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,099
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 98,501
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 51,335
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 47,166
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,177
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,177
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 320,940
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -136,433
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -58,350
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 106,291
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -164,641
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -85,386
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 457,373
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -434
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -434
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 457,307
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 123,744
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 123,744
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 333,099
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 114
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 350
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 48,741
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 52,216
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 48,741
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,475
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 135,809
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 93,179
D. Služby (účtová skupina 51) 23,013
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,543
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,670
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,343
4. Sociální náklady (527, 528) 530
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 350
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,724
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -83,593
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -67,451
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 842
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 370
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 472
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -832
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -84,425
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -85,386
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015