Vytvořte fakturu

H E X O F T - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název H E X O F T
IČO 31328431
TIN 2020300106
DIČ SK2020300106
Datum vytvoření 16 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H E X O F T
Vazovova 12
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 552 €
Zisk -1 435 €
Kapitál 32 883 €
Vlastní kapitál 166 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911221673
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,435
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,435
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,435
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,132
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 25,013
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 604
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,416
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 38,567
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,092
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 25,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 25,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 711
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,184
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,435
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,475
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 73
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,402
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 481
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 412
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,291
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,218
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,552
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 89
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,438
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,073
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 83
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,049
C. Služby (účtová skupina 51) 3,539
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 20,051
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 287
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,064
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 479
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,856
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 954
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 954
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -954
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -475
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,435
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31328431 TIN: 2020300106 DIČ: SK2020300106
 • Sídlo: H E X O F T, Vazovova 12, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Igor Burger Púpavová 691/39 Bratislava 841 04 27.10.1992
  Ing. Mgr. Vilma Burgerová Púpavová 691/39 Bratislava 841 04 05.12.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Igor Burger 18 750 € (75%) Púpavová 691/39 Bratislava 841 04
  Ing. Mgr. Vilma Burgerová 6 250 € (25%) Púpavová 691/39 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.09.2014Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Vilma Burgerová Púpavová 691/39 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 691/39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.10.1992
   Ing. Mgr. Vilma Burgerová Púpavová 691/39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.12.1993
   08.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.10.1992
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 05.12.1993
   11.02.2010Nové sidlo:
   Vazovova 12 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   10.02.2010Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   31.12.2005Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   30.12.2005Zrušené sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 05
   17.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 27.10.1992
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 05.12.1993
   16.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   08.01.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   inštalácia a údržba programového vybavenia do počítačov
   poradenská činnosť v oblasti software, výpočtovej a kancelárskej techniky
   organizovanie vzdelávacích kurzov a školení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti poskytovania software, nákupu a predaja výpočtovej a kancelárskej techniky
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   kúpa a predaj výpočtovej, kancelárskej techniky a software
   sprostredkovanie obchodu a obchodným vzťahov
   07.01.2002Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, so strojmi a technickými potrebami, s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, s pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuznou výrobou, s kovmi a kovovými rudami, s drevom a stavebnými materiálmi, so železiarským tovarom, s inštalatérskym a vykurovacím zariadením, s poľnohospodárskymi základmými produktami a živými zvieratami, potravinami, nápojmi a tabakom
   maloobchod s potravinami a pochutinami, zmiešaným tovarom a kozmetickým tovarom
   sprostredkovanie obchodu
   spracovanie dát a súvisiace činnosti automatizované spracovanie dát, dodávky a poradenské služby
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 691/39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   14.11.1997Nové sidlo:
   Radlinského 13 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava 841 04
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra 949 01
   13.11.1997Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra
   16.02.1994Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra
   15.02.1994Zrušené sidlo:
   Laurinská 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   RNDr. Darina Adámyová Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   25.02.1993Nové sidlo:
   Laurinská 8 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   RNDr. Darina Adámyová Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová Novomeského 11 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   24.02.1993Zrušené sidlo:
   Astronomická 11 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   RNDr. Darina Adámyová Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová
   Ing. Karol Vöros Astronomická 11 Bratislava
   Ing. Soňa Vörösová Astronomická 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Vöros Astronomická ll Bratislava
   16.07.1992Nové obchodné meno:
   H E X O F T spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Astronomická 11 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, so strojmi a technickými potrebami, s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, s pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuznou výrobou, s kovmi a kovovými rudami, s drevom a stavebnými materiálmi, so železiarským tovarom, s inštalatérskym a vykurovacím zariadením, s poľnohospodárskymi základmými produktami a živými zvieratami, potravinami, nápojmi a tabakom
   maloobchod s potravinami a pochutinami, zmiešaným tovarom a kozmetickým tovarom
   sprostredkovanie obchodu
   spracovanie dát a súvisiace činnosti automatizované spracovanie dát, dodávky a poradenské služby
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Adámy Laurinská 8 Bratislava
   RNDr. Darina Adámyová Laurinská 8 Bratislava
   Ing. Igor Burger Púpavová 39 Bratislava
   Ing. Vilma Burgerová
   Ing. Karol Vöros Astronomická 11 Bratislava
   Ing. Soňa Vörösová Astronomická 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Karol Vöros Astronomická ll Bratislava