Vytvořte fakturu

HOSPING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HOSPING
IČO 31328474
TIN 2020317057
DIČ SK2020317057
Datum vytvoření 17 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOSPING
Bajkalská 29
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 231 558 €
Zisk 58 146 €
Kapitál 121 212 €
Vlastní kapitál 29 519 €
Kontaktní informace
Email hosping@isternet.sk
Telefon(y) 0243427652, 0243427653, 0243427654
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 94,717
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 94,717
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,693
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 22,693
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,693
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,222
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,222
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 70,802
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 149
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 70,653
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 94,717
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,479
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 30
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,146
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,238
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,612
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,612
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,626
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,543
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,543
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,640
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,060
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 651
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,732
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 227,968
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 231,558
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 227,968
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,590
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,019
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,805
D. Služby (účtová skupina 51) 130,593
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,416
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,080
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,660
4. Sociální náklady (527, 528) 676
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,539
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 93,570
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 358
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 353
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 325
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 325
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 33
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,572
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,426
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,426
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,146
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31328474 TIN: 2020317057 DIČ: SK2020317057
 • Sídlo: HOSPING, Bajkalská 29, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing.Arch. Juraj Dubay Klemensova 2527/10 Bratislava 811 09 24.10.2009
  Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany 18.05.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Juraj Varjú 1 328 € (20%) Leninova 133 Veľké Úľany
  Ing. Zuzana Šrámová 1 328 € (20%) Priehradná 37 Bratislava 821 07
  Ing. Eva Hlavatá 1 328 € (20%) Bernolákovo 900 27
  Ing. arch. Juraj Dubay 1 328 € (20%) Bratislava 811 09
  Ing. Pavol Kalivoda 1 328 € (20%) Veľké Leváre
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.10.2009Nové sidlo:
   Bajkalská 29 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Šrámová Priehradná 37 Bratislava 821 07
   Ing. Eva Hlavatá Potočná 71 Bernolákovo 900 27
   Ing. arch. Juraj Dubay Klemensova 2527/10 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.Arch. Juraj Dubay Klemensova 2527/10 Bratislava 811 09
   23.10.2009Zrušené sidlo:
   Pažítkova 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Šrámová Mierová 40 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   18.05.2000Nové sidlo:
   Pažítkova 4 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním osobitných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Mierová 40 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany
   Ing.Arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   17.05.2000Zrušené sidlo:
   Nerudova 85 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Mierová 40 Bratislava
   Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   13.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Mierová 40 Bratislava
   Juraj Varjú Leninova 133 Veľké Úľany
   12.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bzdúch Uránová 3 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Čmelíkova 9 Bratislava
   Juraj Varjú Z. Fábryho 501 Veľké Úľany
   27.05.1994Nové sidlo:
   Nerudova 85 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.05.1994Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.07.1992Nové obchodné meno:
   HOSPING spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projekčná činnosť
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bzdúch Uránová 3 Bratislava
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Eva Hlavatá Novohorská 36 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre
   Ing. Zuzana Šrámová Čmelíkova 9 Bratislava
   Juraj Varjú Z. Fábryho 501 Veľké Úľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Juraj Dubay Fialkové údolie 6 Bratislava
   Ing. Pavol Kalivoda 35 Veľké Leváre