Vytvořte fakturu

SEDVEN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SEDVEN
IČO 31328504
TIN 2020350288
DIČ SK2020350288
Datum vytvoření 17 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEDVEN
Tematinská 5
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 383 €
Zisk 3 489 €
Kapitál 64 698 €
Vlastní kapitál 30 464 €
Kontaktní informace
Email sedven@nextra.sk
webové stránky http://www.sedven.sk
Telefon(y) +421263536491
Mobile(y) +421905604975
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 48,200
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,568
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,568
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,568
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,362
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,077
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 1,077
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 37,052
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 37,052
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,052
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 157
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,076
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 503
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,573
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 270
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 270
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,200
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,952
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,383
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,383
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,457
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 1,457
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,984
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 63,551
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -44,567
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,489
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,004
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,004
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,995
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,995
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,009
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 244
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 244
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 22,383
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 22,383
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,383
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,559
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 13,761
D. Služby (účtová skupina 51) 2,856
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 356
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 572
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 572
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,824
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,766
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 326
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 326
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -326
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,498
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,009
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,009
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,489
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31328504 TIN: 2020350288 DIČ: SK2020350288
 • Sídlo: SEDVEN, Tematinská 5, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava 02.10.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vendelín Sedláček 5 311 € (80%) Znievska 6 Bratislava
  Mária Sedláčková 1 328 € (20%) Znievska 6 Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   Mária Sedláčková Znievska 6 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   Mária Sedláčková Znievska 6 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   12.03.1996Nové sidlo:
   Tematinská 5 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   Mária Sedláčková Znievska 6 Bratislava 851 06
   11.03.1996Zrušené sidlo:
   Topolčianska, športová hala Bratislava 851 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   17.07.1992Nové obchodné meno:
   SEDVEN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Topolčianska, športová hala Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   staviteľ
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie pláže
   Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vendelín Sedláček Znievska 6 Bratislava