Vytvořte fakturu

PLAN - SERVIS - FRIDECZKY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PLAN - SERVIS - FRIDECZKY
IČO 31328610
TIN 2020294111
Datum vytvoření 21 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PLAN - SERVIS - FRIDECZKY
Klariská 7
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 480 €
Zisk 2 073 €
Kapitál 49 184 €
Vlastní kapitál 44 293 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 52,246
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,246
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 52,246
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 46,367
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 36,991
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,073
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,879
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,321
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,243
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 913
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,558
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 48,480
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 48,480
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 45,649
C. Služby (účtová skupina 51) 2,361
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 43,190
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 98
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,831
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,119
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 4
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 178
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 178
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -174
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,657
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 584
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,073
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4240954.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31328610 TIN: 2020294111
 • Sídlo: PLAN - SERVIS - FRIDECZKY, Klariská 7, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Červenec 1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Johannes Franciscus Frideczky 6 639 € (100%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Heléne Boell Barelli Str. 1 A Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky Klariská 7 Bratislava
   Heléne Boell Barelli Str. 1 A Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky - riaditeľ spoločnosti Klariská 7 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky Klariská 7 Bratislava
   Heléne Boell Barelli Str. 1 A Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky - riaditeľ spoločnosti Klariská 7 Bratislava
   15.05.1995Nové sidlo:
   Klariská 7 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky Klariská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Johannes Franciscus Frideczky - riaditeľ spoločnosti Klariská 7 Bratislava
   14.05.1995Zrušené sidlo:
   Biela 6 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Frideczky Červenej armády 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Frideczky - riaditeľ spoločnosti Červenej armády 10 Bratislava
   30.11.1992Nové predmety činnosti:
   bytová výstavba
   stavba ostatných budov
   architektonické a inžinierské poradenstvo a pod. technické služby
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   29.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   bytová výstavba
   stavba ostatných budov
   architektonické a inžinierské poradenstvo a pod. technické služby
   21.07.1992Nové obchodné meno:
   PLAN - SERVIS - FRIDECZKY spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Biela 6 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   bytová výstavba
   stavba ostatných budov
   architektonické a inžinierské poradenstvo a pod. technické služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Frideczky Červenej armády 10 Bratislava
   Heléne Boell Barelli Str. 1 A Mníchov 19 8000 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Frideczky - riaditeľ spoločnosti Červenej armády 10 Bratislava