Vytvořte fakturu

ESAB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ESAB
IČO 31328628
TIN 2020316793
DIČ SK2020316793
Datum vytvoření 17 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESAB
Trnavská 70
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 435 531 €
Zisk 177 644 €
Kapitál 722 226 €
Vlastní kapitál 456 516 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244454494, +421249103734, +421249103711
Mobile(y) +421904615754
Fax(y) 0249103734
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 562,918
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 70,487
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 70,487
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 70,487
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 485,964
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 50,113
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,616
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 17,179
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 26,318
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 403,765
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 403,765
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 403,765
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,086
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,927
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,159
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,467
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,749
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,718
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 562,918
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 195,904
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,600
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 177,644
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 367,014
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -524
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -524
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 363,222
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 148,715
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 148,715
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 160,700
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,318
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 26,530
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,859
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,316
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,316
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,435,194
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,435,531
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 751,643
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 674,253
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 351
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,784
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,205,754
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 689,966
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 122,269
D. Služby (účtová skupina 51) 157,803
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 211,080
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 152,631
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,836
4. Sociální náklady (527, 528) 5,613
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,763
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,883
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,883
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,990
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 229,777
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 456,209
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 241
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 241
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -227
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 229,550
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 51,906
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 51,906
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 177,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31328628 TIN: 2020316793 DIČ: SK2020316793
 • Sídlo: ESAB, Trnavská 70, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava 821 07 28.02.1994
  Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava 841 07 28.02.1994
  Ing. Branislav Kiaba Dlhá 637/2 Zálesie 900 28 28.02.1994
  Ing. Ľubomír Lehocký Kovácsova 336/76 Bratislava - Rusovce 851 10 01.12.1993
  Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01 22.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Belko 3 320 € (20%) Rajecká 3 Bratislava 821 07
  Ing. Roman Buday 3 320 € (20%) Eisnerová 38 Bratislava 841 07
  Ing. Branislav Kiaba 3 320 € (20%) Dlhá 637/2 Zálesie 900 28
  Ing. Ľubomír Lehocký 3 320 € (20%) Kovácsova 336/76 Bratislava - Rusovce 851 10
  Ing. Peter Bednár 3 320 € (20%) Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Kiaba Dlhá 637/2 Zálesie 900 28
   Ing. Ľubomír Lehocký Kovácsova 336/76 Bratislava - Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kiaba Dlhá 637/2 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Ľubomír Lehocký Kovácsova 336/76 Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 01.12.1993
   18.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava 851 07
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.12.1993
   20.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 22.04.1996
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 28.02.1994
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.12.1993
   19.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava
   20.07.2000Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava 821 07
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava 841 07
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava 851 07
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava
   19.07.2000Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava
   24.07.1996Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava 851 01
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bednár Vlastenecké nám. 10 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava
   23.07.1996Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava
   21.03.1995Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Turnianska 3 Bratislava
   20.03.1995Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava
   Helmut Müller Bonhoefferweg 21 D Erlangen 8520 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.01.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lehocký Ľubovnianska 4 Bratislava
   04.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Pápay
   17.07.1992Nové obchodné meno:
   ESAB spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   nákup a predaj elektrických strojov a komponentov
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Belko Rajecká 3 Bratislava
   Ing. Roman Buday Eisnerová 38 Bratislava
   Ing. Branislav Kiaba Podzáhradná 13 Bratislava
   Ing. Ĺubomír Lehocký Ĺubovnianska 4 Bratislava
   Ing. Ladislav Pápay Rajecká 1 Bratislava
   Helmut Müller Bonhoefferweg 21 D Erlangen 8520 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Pápay