Vytvořte fakturu

Edenred Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Edenred Slovakia
IČO 31328695
TIN 2020312294
DIČ SK2020312294
Datum vytvoření 20 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Edenred Slovakia
Karadžičova 8, P.O.BOX 21
21582
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 116 220 €
Zisk 2 663 866 €
Kapitál 31 732 463 €
Vlastní kapitál 3 091 922 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0250707222, 0415625855, 0484123390, 0556231016, 0556252475, 0905212561, 0905265516, 0905441906, 0911
Fax(y) 0556231016, 0250707221
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,636,617
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,772,790
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 298,018
2. Software (013) - /073, 091A/ 298,018
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 474,772
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 283,803
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 183,325
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,644
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,000,000
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 5,000,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,783,491
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 132,806
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 129,267
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,539
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 136,921
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 136,921
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,285,258
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,404,619
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,404,619
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 12,710,390
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 170,249
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,228,506
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 72,193
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,156,313
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 80,336
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 13,294
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 48,845
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 18,197
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,636,617
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,423,407
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 663,879
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 663,879
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 95,662
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 95,662
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,663,866
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,175,254
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,605
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,605
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,551,322
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 30,145,843
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,145,843
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 118,626
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 78,118
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 200,479
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,256
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 622,327
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 119,184
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 503,143
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 37,956
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 37,956
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,452,376
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,116,220
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,522
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,436,854
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 650,344
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,088,522
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,460
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 702,537
D. Služby (účtová skupina 51) 2,397,096
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,564,034
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,972,800
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 516,046
4. Sociální náklady (527, 528) 75,188
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,410
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 305,868
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 305,868
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,649
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,650
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 82,818
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,027,698
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,340,283
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 450,820
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 450,451
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 450,451
XII. Kurzové zisky (663) 369
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,688
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,961
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 30,727
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 417,132
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,444,830
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 780,964
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 805,486
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -24,522
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,663,866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31328695 TIN: 2020312294 DIČ: SK2020312294
 • Sídlo: Edenred Slovakia, Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 21582, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Červenec 1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  EDENRED SA 11 286 € (1.7%) Malakoff 922 40 Francúzsko
  EDENRED ITALIA S.R.L. 652 593 € (98.3%) Miláno 201 24 Talianska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Stéphane Philippe Dufour Krmanova 1808/8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.07.2013
   13.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Stéphane Philippe Dufour Colonia Polanco Chapultepec, Anatole France 227 México DF 115 50 Spojené štáty mexické Vznik funkcie: 16.07.2013
   04.10.2013Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   Nový štatutárny orgán:
   Stéphane Philippe Dufour Colonia Polanco Chapultepec, Anatole France 227 México DF 115 50 Spojené štáty mexické Vznik funkcie: 16.07.2013
   03.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Philippe Stéphane Dufour Colonia Polanco Chapultepec, Anatole France 227 México DF 115 50 Spojené štáty mexické Vznik funkcie: 16.07.2013
   16.07.2013Nový štatutárny orgán:
   Philippe Stéphane Dufour Colonia Polanco Chapultepec, Anatole France 227 México DF 115 50 Spojené štáty mexické Vznik funkcie: 16.07.2013
   15.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Eric Marc Marie Fidele de Ladoucette Kerenuy Frigyes 41 A Budapešť 1028 Maďarská republika Vznik funkcie: 15.02.2010
   11.12.2012Noví spoločníci:
   EDENRED SA Boulevard Gabriel Péri 166-180 Malakoff 922 40 Francúzsko
   10.12.2012Zrušeny spoločníci:
   EDENRED PARTICIPATIONS Boulevard Gabriel Péri 166-180 Malakoff 922 40 Francúzsko
   31.05.2011Nové obchodné meno:
   Edenred Slovakia, s. r. o.
   30.05.2011Zrušené obchodné meno:
   Edenred Slovakia s. r. o.
   25.09.2010Nové obchodné meno:
   Edenred Slovakia s. r. o.
   Noví spoločníci:
   EDENRED ITALIA S.R.L. Via Pirrelli Giovanni Battista 18 Miláno 201 24 Talianska republika
   EDENRED PARTICIPATIONS Boulevard Gabriel Péri 166-180 Malakoff 922 40 Francúzsko
   24.09.2010Zrušené obchodné meno:
   ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. Via Pirrelli Giovanni Battista 18 Miláno 201 24 Talianska republika
   ACCOR SERVICES PARTICIPATIONS Immeuble Odyssey, avenue de France 110 Paríž 750 13 Francúzska republika
   10.06.2010Noví spoločníci:
   ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. Via Pirrelli Giovanni Battista 18 Miláno 201 24 Talianska republika
   09.06.2010Zrušeny spoločníci:
   ACCOR TRB Avenue Hermann Debroux 54 Brusel 1160 Belgické kráľovstvo
   04.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Eric Marc Marie Fidele de Ladoucette Kerenuy Frigyes 41 A Budapešť 1028 Maďarská republika Vznik funkcie: 15.02.2010
   03.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Pierre Auguste Albert Gagnoud Naguida utca 11 Budapešť 1112 Maďarská republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   02.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Pierre Auguste Albert Gagnoud Naguida utca 11 Budapešť 1112 Maďarská republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   01.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Pierre August Albert Gagnoud Ipasse du Fauborg 9 Le Grand - Lemps 386 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   04.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Pierre August Albert Gagnoud Ipasse du Fauborg 9 Le Grand - Lemps 386 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   03.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Pierre Auguste Albert Gagnound Ipasse du Fauborg 9 Le Grand - Lemps 386 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   12.11.2008Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť - závodné stravovanie
   15.01.2008Noví spoločníci:
   ACCOR SERVICES PARTICIPATIONS Immeuble Odyssey, avenue de France 110 Paríž 750 13 Francúzska republika
   ACCOR TRB Avenue Hermann Debroux 54 Brusel 1160 Belgické kráľovstvo
   14.01.2008Zrušeny spoločníci:
   ACCOR, SA Rue de la Mare-Neuve 2 Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   21.12.2007Nové sidlo:
   Karadžičova 8, P.O.BOX 21 Bratislava 215 820 15
   20.12.2007Zrušené sidlo:
   Košická 56, P.O.BOX 21 Bratislava 215 820 15
   07.12.2007Noví spoločníci:
   ACCOR, SA Rue de la Mare-Neuve 2 Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   06.12.2007Zrušeny spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Jean Marc Loustalet Dostojewskijgasse 20 Viedeň 1130 Rakúsko
   Arnaud Martin-Regniault Kakukk Utca 7 1121 Budapešť Maďarská republika
   15.08.2007Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   02.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Pierre Auguste Albert Gagnound Ipasse du Fauborg 9 Le Grand - Lemps 386 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   01.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Michael Emil Roland Morizet Šermířská 2378 Praha 6 169 00 Česká republika
   16.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Michael Emil Roland Morizet Šermířská 2378 Praha 6 169 00 Česká republika
   15.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Michael Emil Roland Morizet Ortenburgstr. 8 Mníchov 814 77 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 38 Bratislava 37 831 01
   17.06.2002Nové obchodné meno:
   ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry, športu, dopravy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   16.06.2002Zrušené obchodné meno:
   Gastroservis, spoločnosť s ručením obmedzeným
   20.06.2001Nové sidlo:
   Košická 56, P.O.BOX 21 Bratislava 215 820 15
   19.06.2001Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   12.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michael Emil Roland Morizet Ortenburgstr. 8 Mníchov 814 77 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 38 Bratislava 37 831 01
   11.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Dušan Chudý Beniakova 20 Bratislava
   Ing. Iveta Iváková Jungmannova 4 Bratislava
   23.10.2000Noví spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Dušan Chudý Beniakova 20 Bratislava
   Ing. Iveta Iváková Jungmannova 4 Bratislava
   22.10.2000Zrušeny spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Líščie Nivy 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   22.05.2000Noví spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Líščie Nivy 10 Bratislava
   Jean Marc Loustalet Dostojewskijgasse 20 Viedeň 1130 Rakúsko
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Líščie Nivy 10 Bratislava
   Jean Marc Loustalet Dostojewskijgasse 20 Viedeň 1130 Rakúsko
   27.08.1999Noví spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Líščie Nivy 10 Bratislava
   Jean Marc Loustalet Dostojewskijgasse 20 Viedeň 1130 Rakúsko
   Arnaud Martin-Regniault Kakukk Utca 7 1121 Budapešť Maďarská republika
   26.08.1999Zrušeny spoločníci:
   ACCOR SA rue de la Mere-Nueve 2 Évry Cédex Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   Arnaud Martin-Regniault Kakukk Utca 7 Budapest Maďarská republika
   26.08.1998Nové predmety činnosti:
   Vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   Reklamno - propagačná činnosť
   08.01.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania
   Noví spoločníci:
   ACCOR SA rue de la Mere-Nueve 2 Évry Cédex Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   Arnaud Martin-Regniault Kakukk Utca 7 Budapest Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Accor sociéte anonyme rue de la Mere - Neuve 2 Évry Cédex Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   24.03.1997Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť - závodné stravovanie
   14.12.1994Noví spoločníci:
   Accor sociéte anonyme rue de la Mere - Neuve 2 Évry Cédex Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   13.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava
   20.07.1992Nové obchodné meno:
   Gastroservis, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servisná služba v oblasti závodného stravovania
   centrálny predaj stravných lístkov
   kúpa tovaru za účelom predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava