Vytvořte fakturu

Agrocons IPOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Agrocons IPOS
Stav Zničeno
IČO 31328725
Datum vytvoření 01 Srpen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Agrocons IPOS
Beckovská 42
82356
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31328725
 • Sídlo: Agrocons IPOS, Beckovská 42, 82356, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Srpen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.1996Zrušené obchodné meno:
   Agrocons IPOS a.s.
   Zrušené sidlo:
   Beckovská 42 Bratislava 823 56
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   nákup a predaj stavebného materiálu
   geodetické a kartografické práce
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu, vrátane laboratórnych a vrtných prác pre tieto účely
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ernest Bocán Szantoa 47 Bratislava
   Imrich Labanc - podpredseda Zúbka 31 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay - predseda Slávičie údolie 16 Bratislava
   14.11.1995Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   inžinierska činnosť
   nákup a predaj stavebného materiálu
   geodetické a kartografické práce
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu, vrátane laboratórnych a vrtných prác pre tieto účely
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Labanc - podpredseda Zúbka 31 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay - predseda Slávičie údolie 16 Bratislava
   13.11.1995Zrušeny predmety činnosti:
   prieskumné práce pre investičnú výstavbu, najmä výkony pedologické a geologické, zakladanie stavieb a laboratórne rozbory
   investičné, zastavovacie štúcie a prípravná dokumentácia účelových a melioračných stavieb, stavieb ekologických vodných nádrží a úpravy tokov
   projektová dokumentácia všetkých druhov stavieb vrátane meliorácií, vodovodov a vodných nádrží, malých vodných elektrární
   projekty rekonštrukcií a modernizácií stavieb
   projekty líniových stavieb a inžinierskych sietí
   projekty ekologických stavieb, najmä kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
   projekty pre zúrodňovanie a organizáciu pôdneho fondu, rekultivácií a výstavby špeciálnych kultúr, poľných ciest
   pozemkové úpravy, usporiadanie vlastníckych a užívateľských vzťahov
   projekty protierozívnych opatrení a stavieb
   riešenia využitia netradičných zdrojov energií
   geodetické práce všetkého druhu
   vykonávanie inžinierskej činnosti všetkého druhu pre domácich i zahraničných odberateľov
   obchodná činnosť v tuzemsku i v zahraničí vrátane prieskumných a projektových prác.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Labanc - člen Zúbka 31 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay - člen Slávičie údolie 16 Bratislava
   Ing. Bohumír Pechočiak Ondrejova 1 Bratislava
   Ing. Libor Taliga - člen Svetlá 1 Bratislava
   22.07.1992Nové obchodné meno:
   Agrocons IPOS a.s.
   Nové sidlo:
   Beckovská 42 Bratislava 823 56
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prieskumné práce pre investičnú výstavbu, najmä výkony pedologické a geologické, zakladanie stavieb a laboratórne rozbory
   investičné, zastavovacie štúcie a prípravná dokumentácia účelových a melioračných stavieb, stavieb ekologických vodných nádrží a úpravy tokov
   projektová dokumentácia všetkých druhov stavieb vrátane meliorácií, vodovodov a vodných nádrží, malých vodných elektrární
   projekty rekonštrukcií a modernizácií stavieb
   projekty líniových stavieb a inžinierskych sietí
   projekty ekologických stavieb, najmä kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
   projekty pre zúrodňovanie a organizáciu pôdneho fondu, rekultivácií a výstavby špeciálnych kultúr, poľných ciest
   pozemkové úpravy, usporiadanie vlastníckych a užívateľských vzťahov
   projekty protierozívnych opatrení a stavieb
   riešenia využitia netradičných zdrojov energií
   geodetické práce všetkého druhu
   vykonávanie inžinierskej činnosti všetkého druhu pre domácich i zahraničných odberateľov
   obchodná činnosť v tuzemsku i v zahraničí vrátane prieskumných a projektových prác.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ernest Bocán Szantoa 47 Bratislava
   Imrich Labanc - člen Zúbka 31 Bratislava
   Ing. Kamil Morvay - člen Slávičie údolie 16 Bratislava
   Ing. Bohumír Pechočiak Ondrejova 1 Bratislava
   Ing. Libor Taliga - člen Svetlá 1 Bratislava