Vytvořte fakturu

CFM-MONTÁŽE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CFM-MONTÁŽE
IČO 31328865
TIN 2020317002
DIČ SK2020317002
Datum vytvoření 22 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CFM-MONTÁŽE
Krížna 44
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 400 €
Zisk -8 506 €
Kapitál 357 653 €
Vlastní kapitál 95 777 €
Kontaktní informace
Email ekosy@centrum.sk
Telefon(y) 0243636239
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 217,996
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 70,274
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 70,274
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 70,274
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,717
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,846
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 846
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,681
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 36,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 636
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,190
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 41,993
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 197
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 37,005
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 37,005
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 217,996
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,272
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 436
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 436
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 88,703
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 91,214
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,511
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,506
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,724
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,237
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,237
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 128,222
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 71,252
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,252
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,575
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 266
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 169
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,265
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,265
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 400
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 400
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,805
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 226
D. Služby (účtová skupina 51) 1,723
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,827
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,318
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,509
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,405
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,549
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 141
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,546
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,506
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31328865 TIN: 2020317002 DIČ: SK2020317002
 • Sídlo: CFM-MONTÁŽE, Krížna 44, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Doc. MVDr. Veronika Cigáneková, CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04 04.10.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Doc. MVDr. Veronika Cigáneková, CSc. 6 639 € (100%) Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.04.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   13.02.2008Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Vretenová 3599/A Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Vretenová 3499/1A Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 04.10.2006
   12.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Staré grunty 186 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Staré grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   28.10.2006Noví spoločníci:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Staré grunty 186 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. MVDr. Veronika Cigáneková , CSc. Staré grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.10.2006
   27.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.07.1992
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.07.1992
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   Ing. Július Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   06.06.1996Nové sidlo:
   Krížna 44 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Norbert Cigánek Staré Grunty 186 Bratislava 841 05
   05.06.1996Zrušené sidlo:
   Krížna 46 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Wien Rakúska republika
   Oto Majzlán Uberfuhr str. 35-37/4/3 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   22.07.1992Nové obchodné meno:
   CFM-MONTÁŽE spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 46 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných inžinierskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   František Filkorn Steiglitzweg 246 Wien Rakúska republika
   Oto Majzlán Uberfuhr str. 35-37/4/3 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Norbert Cigánek Kuklovská 47 Bratislava
   Ing. Július Cigánek Kuklovská 47 Bratislava