Vytvořte fakturu

Fipoko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.10.2016
Basic information
Obchodní název Fipoko
Stav Zničeno
IČO 31328920
TIN 2020800452
Datum vytvoření 23 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Fipoko
Pribinova 25
81109
Bratislava
Financial information
Zisk -73 197 €
Date of updating data: 10.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,020,469
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,020,469
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,020,469
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,020,469
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,020,469
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,020,469
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) -518,175
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,607
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,607
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,577,040
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,726,362
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,149,322
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -73,197
Date of updating data: 10.10.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,920
D. Služby (účtová skupina 51) 75,016
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,904
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -82,920
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -75,016
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,009
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12,009
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12,009
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,005
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -70,915
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,282
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,282
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -73,197
Date of updating data: 10.10.2016
 • IČO :31328920 TIN: 2020800452
 • Sídlo: Fipoko, Pribinova 25, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červenec 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.10.2016Zrušené obchodné meno:
   Fipoko, s. r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   27.11.2014Nové obchodné meno:
   Fipoko, s. r. o. v likvidácii
   11.06.2014Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   23.07.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným