Vytvořte fakturu

REIFENSTAR.AT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REIFENSTAR.AT
IČO 31328997
TIN 2020299204
DIČ SK2020299204
Datum vytvoření 23 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REIFENSTAR.AT
Škultétyho 1
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 367 €
Zisk -20 604 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264531393, 0903704554
Mobile(y) 0903704554
Fax(y) 0264286327
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,937
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,536
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 500
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 500
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 560
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 560
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,554
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,554
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,554
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,922
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,585
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,337
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 401
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 401
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,937
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,899
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,838
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,838
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,773
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,848
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,621
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,604
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,836
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 439
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 439
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,397
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,365
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,365
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,979
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,733
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,443
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,877
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 34,369
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 34,367
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 31,753
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 615
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,210
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,307
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 908
D. Služby (účtová skupina 51) 22,257
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,705
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,674
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,461
4. Sociální náklady (527, 528) 570
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,843
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,104
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 803
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 803
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -801
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,644
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,604
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31328997 TIN: 2020299204 DIČ: SK2020299204
 • Sídlo: REIFENSTAR.AT, Škultétyho 1, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Martin Bezák Cintorínska 1 Malinovo 900 45 07.02.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martin Bezák 6 640 € (100%) Cintorínska 1 Malinovo 900 45
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.02.2014Nové obchodné meno:
   REIFENSTAR.AT, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 1 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Martin Bezák Cintorínska 1 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Bezák Cintorínska 1 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 07.02.2014
   17.02.2014Zrušené obchodné meno:
   ENICMA spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Šancová 72 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Fiamin Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   Ing. Jaroslav Chovanec Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Fiamin Chrobákova 8 Bratislava
   07.10.2009Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   06.10.2009Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných poradcov
   20.12.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Chovanec Na Hrebienku 18 Bratislava 811 02
   19.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Chovanec Šancová 72 Bratislava
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Fiamin Chrobákova 8 Bratislava 841 02
   Ing. Jaroslav Chovanec Šancová 72 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Fiamin Chrobákova 8 Bratislava
   Ing. Jaroslav Chovanec Šancová 72 Bratislava
   Ing. Ján Labát Gorazdova 35 Bratislava
   23.07.1992Nové obchodné meno:
   ENICMA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Šancová 72 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software
   projektová činnosť v oblasti informačných systémov a počítačovej komunikácie
   výroba, opravy, úpravy hardware a software počítačových a komunikačných zariadení
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   činnosť organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Fiamin Chrobákova 8 Bratislava
   Ing. Jaroslav Chovanec Šancová 72 Bratislava
   Ing. Ján Labát Gorazdova 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Fiamin Chrobákova 8 Bratislava