Vytvořte fakturu

STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA Bratislava
IČO 31329314
TIN 2020343314
DIČ SK2020343314
Datum vytvoření 29 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA Bratislava
Polianky 17
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 238 505 €
Zisk 13 597 €
Kapitál 1 021 981 €
Vlastní kapitál 1 008 495 €
Kontaktní informace
Email karin@vastusko.sk
Telefon(y) 0264286662, 0264286713, 0264461217
Mobile(y) 0908702808, 0908790213
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,068,360
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 587,666
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 587,666
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 580,378
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,288
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 480,031
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 474,598
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 74,731
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,731
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 399,867
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,433
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 251
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,182
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 663
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 663
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,068,360
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,020,592
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,209,819
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,209,819
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 23,190
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,190
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 540
2. Ostatní fondy (427, 42X) 540
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 368
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 368
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -226,922
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,672
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -229,594
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,597
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,768
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,390
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 320
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,070
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,217
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,361
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,361
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,118
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,705
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,019
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,161
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 262,138
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 238,505
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 226,814
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,691
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 242,300
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 49,579
D. Služby (účtová skupina 51) 53,720
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 65,793
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 53,503
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,199
4. Sociální náklady (527, 528) 2,091
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24,813
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,865
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,865
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,274
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,256
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,795
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 123,515
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,633
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 23,633
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 23,633
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 739
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 545
2. Ostatní náklady (562A) 545
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 194
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 22,894
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,099
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,502
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,502
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,597
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31329314 TIN: 2020343314 DIČ: SK2020343314
 • Sídlo: STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA Bratislava, Polianky 17, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vladimír Smirnov Repašského 5 Bratislava 841 02 01.02.2012
  Jurij Šarapov Chalturinskaja 9 Moskva 107392 Ruská federácia 01.04.2012
  Natalia Smirnova Repašského 5 Bratislava 841 02 01.03.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zahranično-ekonomické združenie STROJDORMAŠEXPORT spol. s r.o. 0 € (0%) Nikitsky bulvár 7 Moskva 121 019 Ruská federácia
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Natalia Smirnova Repašského 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.03.2012
   11.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Smirnov Repašského 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.02.2012
   Jurij Šarapov Chalturinskaja 9 Moskva 107392 Ruská federácia Vznik funkcie: 01.04.2012
   10.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Rulnov Mikhail Borisovič Lipského 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.10.2000
   Ing. Andrej Alexandrovič Kulagin Saratovská 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.12.2006
   24.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Alexandrovič Kulagin Saratovská 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.12.2006
   23.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrey Kulagin Saratovská 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.12.2006
   09.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Andrey Kulagin Saratovská 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.12.2006
   04.06.2004Noví spoločníci:
   Zahranično-ekonomické združenie STROJDORMAŠEXPORT spol. s r.o. Nikitsky bulvár 7 Moskva 121 019 Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   Rulnov Mikhail Borisovič Lipského 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.10.2000
   03.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Zahranično-ekonomické združenie STROJDORMAŠEXPORT s.r.o. Suvorovskij bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rulnov Mikhail Borisovič Lipského 6 Bratislava
   11.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Overčenko Viačeslav Fjodorovič Lipského 6 Bratislava Skončenie funkcie: 03.04.2002
   15.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Rulnov Mikhail Borisovič Lipského 6 Bratislava
   14.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Malyšev Jurij Alexejevič Lipského 6 Bratislava
   26.05.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   výroba píliarska
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   opravy motorových vozidiel
   25.05.2000Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí /na veci, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vecí vykonávať len s týmto povolením/
   leasing automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   garančný a pozáručný servis, opravárenská služba automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   prenájom skladových a odstavných plôch priestorov
   14.09.1993Noví spoločníci:
   Zahranično-ekonomické združenie STROJDORMAŠEXPORT s.r.o. Suvorovskij bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Malyšev Jurij Alexejevič Lipského 6 Bratislava
   Ing. Overčenko Viačeslav Fjodorovič Lipského 6 Bratislava Skončenie funkcie: 03.04.2002
   13.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Všezväzové chozraščotné zahranično-ekonomické združenie "STROJDORMAŠEXPORT" Suvorovský Bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jurij Viktorovič Sačkov Dubki Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   06.05.1993Noví spoločníci:
   Všezväzové chozraščotné zahranično-ekonomické združenie "STROJDORMAŠEXPORT" Suvorovský Bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   05.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Všezväzové chozraščotné zahranično-ekonomické združenie "STROJDORMAŠEXPORT" Suvorovský Bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   Dmitrij Anatolevič Ananin Samarkansky Bulvar 13 Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   Ing. Jurij Viktorovič Sačkov Dubki Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   20.10.1992Noví spoločníci:
   Všezväzové chozraščotné zahranično-ekonomické združenie "STROJDORMAŠEXPORT" Suvorovský Bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   29.07.1992Nové obchodné meno:
   STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA s.r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Polianky 17 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí /na veci, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vecí vykonávať len s týmto povolením/
   leasing automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   garančný a pozáručný servis, opravárenská služba automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   prenájom skladových a odstavných plôch priestorov
   Noví spoločníci:
   Dmitrij Anatolevič Ananin Samarkansky Bulvar 13 Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   Ing. Jurij Viktorovič Sačkov Dubki Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jurij Viktorovič Sačkov Dubki Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava