Vytvořte fakturu

I. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.07.2016
Basic information
Obchodní název I.
IČO 31329357
TIN 2020800584
DIČ SK2020800584
Datum vytvoření 21 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.
Pri starej prachárni 14
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 106 312 €
Zisk -61 406 €
Kapitál 437 930 €
Vlastní kapitál -167 658 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243637515
Date of updating data: 25.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 595,931
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 545,979
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 168,533
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 160,533
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 8,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 377,446
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 377,446
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,952
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,443
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,068
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,068
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 2,041
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,334
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,509
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,403
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,106
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 595,931
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -253,794
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -199,690
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,397
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -214,087
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -61,406
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 849,725
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 118,534
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 117,410
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,124
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 731,191
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 87,122
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,122
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 626,441
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,035
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,126
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,467
Date of updating data: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 94,880
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 106,312
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 94,880
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,432
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 170,863
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,806
D. Služby (účtová skupina 51) 79,250
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,564
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,740
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,688
4. Sociální náklady (527, 528) 136
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,664
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,516
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,516
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,063
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -64,551
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,824
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,907
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 5,906
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 5,906
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,802
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,751
2. Ostatní náklady (562A) 1,751
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 51
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,105
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -60,446
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -61,406
Date of updating data: 25.07.2016
Date of updating data: 25.07.2016