Vytvořte fakturu

ŠB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ŠB
IČO 31329373
TIN 2020647849
Datum vytvoření 31 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠB
Saratovská 28
84102
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 3 182 €
Vlastní kapitál 2 709 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,182
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,182
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,182
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,229
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 41,758
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 41,758
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,158
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -41,207
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 953
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 953
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 473
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 0
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 0
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 0
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 0
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 0
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4232747.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31329373 TIN: 2020647849
 • Sídlo: ŠB, Saratovská 28, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Viliam Baláž Bieloruská 32 Bratislava 821 06 28.11.1996
  Karol Buchta J. Smreka 4 Bratislava 841 07 08.11.1999
  Ľuboš Šablatúra Haburská 31 Bratislava 28.11.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Karol Buchta 83 531 € (100%) J. Smreka 4 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.11.1999Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Buchta J. Smreka 4 Bratislava 841 07
   07.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Buchta J. Smreka 4 Bratislava 841 07
   09.07.1999Nové sidlo:
   Saratovská 28 Bratislava 841 02
   08.07.1999Zrušené sidlo:
   J.Smreka 4 Bratislava 841 07
   22.01.1997Nové sidlo:
   J.Smreka 4 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Buchta J. Smreka 4 Bratislava 841 07
   21.01.1997Zrušené sidlo:
   Bieloruská 32 Bratislava 821 06
   28.11.1996Nové obchodné meno:
   ŠB, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bieloruská 32 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Baláž Bieloruská 32 Bratislava 821 06
   Ľuboš Šablatúra Haburská 31 Bratislava
   27.11.1996Zrušené obchodné meno:
   ŠRÁMEK - BUCHTA spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Pútnicka 65 Bratislava 841 06
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   06.05.1996Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   pohostinská činnosť
   zahranično - obchodná činnosť
   prevádzkovanie, prenájom a servisná činnosť hracích a výherných automatov /prístrojov/ všetkého druhu
   05.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť
   pohostinská činnosť
   obchodná činnosť, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   16.06.1993Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   15.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Buchta
   Svetozár Šrámek
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   ŠRÁMEK - BUCHTA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Pútnicka 65 Bratislava 841 06
   Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Buchta
   20.04.1993Zrušené obchodné meno:
   ŠRÁMEK spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   M. Ondrejkoviča 65 Bratislava 841 06
   Zrušeny spoločníci:
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   31.07.1992Nové obchodné meno:
   ŠRÁMEK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   M. Ondrejkoviča 65 Bratislava 841 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť
   pohostinská činnosť
   obchodná činnosť, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Svetozár Šrámek