Vytvořte fakturu

ZIRKON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZIRKON
IČO 31329403
TIN 2020311909
DIČ SK2020311909
Datum vytvoření 29 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZIRKON
Vajanského nábrežie 17b
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 319 175 €
Zisk 11 881 €
Kapitál 177 505 €
Vlastní kapitál 146 788 €
Kontaktní informace
Email zirkon@zirkon.sk
Telefon(y) 0254418380, 0905770697
Mobile(y) 0905770697
Fax(y) 0254418381
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 76,203
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,419
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,419
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,542
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 25,877
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,551
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,812
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,812
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,938
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,938
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,938
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 6,608
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 6,608
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31,193
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 657
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 30,536
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,233
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,233
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76,203
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,669
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,275
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 11,275
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,874
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,874
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,881
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,534
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 643
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 643
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,635
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,813
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,813
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,900
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 373
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 192
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,357
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,256
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,256
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 319,174
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 319,175
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 315,434
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,741
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 304,971
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 206,544
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,237
D. Služby (účtová skupina 51) 78,884
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,033
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,476
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,533
4. Sociální náklady (527, 528) 24
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,148
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,125
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,125
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,204
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,510
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,366
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 29
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,337
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,363
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,841
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,881
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31329403 TIN: 2020311909 DIČ: SK2020311909
 • Sídlo: ZIRKON, Vajanského nábrežie 17b, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červenec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Eva Kováčová Latenská 28 Bratislava 09.08.2001
  Ing. Ladislav Daniš Laténska 674/28 Bratislava-Rusovce 851 10 03.12.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Eva Kováčová 6 640 € (100%) Latenská 28 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Daniš Laténska 674/28 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 03.12.2014
   10.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Daniš Latenská 28 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.12.2008
   13.12.2008Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Daniš Latenská 28 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 01.12.2008
   12.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   08.07.2005Nové sidlo:
   Vajanského nábrežie 17b Bratislava 811 02
   07.07.2005Zrušené sidlo:
   Medená 17 Bratislava 811 02
   09.08.2001Nové sidlo:
   Medená 17 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Kováčová Latenská 28 Bratislava
   08.08.2001Zrušené sidlo:
   Rajská 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava 811 08
   08.02.2000Nové sidlo:
   Rajská 1 Bratislava 811 08
   07.02.2000Zrušené sidlo:
   Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   30.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Latenská 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal Hany Meličkovej 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Jiří Zlámal Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   17.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal Hany Meličkovej 11 Bratislava
   16.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal H. Meličkovej 11 Bratislava
   17.04.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava 811 08
   Ing. arch. Jiří Zlámal Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   16.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. arch. Jiří Zlámal Meličkovej 11 Bratislava
   10.12.1993Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal H. Meličkovej 11 Bratislava
   09.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Richard Rakovský Nejedlého 3 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal H. Meličkovej 11 Bratislava
   23.06.1993Nové sidlo:
   Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jiří Zlámal Meličkovej 11 Bratislava
   22.06.1993Zrušené sidlo:
   Nejedlého 3 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Rakovský
   29.07.1992Nové obchodné meno:
   ZIRKON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 3 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja, predaj tovaru a leasing
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Kováčová Rajská 1 Bratislava
   Richard Rakovský Nejedlého 3 Bratislava
   Ing. arch. Jiří Zlámal H. Meličkovej 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Richard Rakovský