Vytvořte fakturu

PRESKON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.12.2016
Basic information
Obchodní název PRESKON
IČO 31329411
TIN 2020294254
Datum vytvoření 31 Červenec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESKON
92241
Drahovce
Financial information
Prodej a příjem 2 372 €
Zisk 438 €
Date of updating data: 15.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,650
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,650
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,650
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -13,579
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 465
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -21,121
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 438
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,229
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,229
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 464
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 453
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,024
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,288
Date of updating data: 15.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,372
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,372
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,810
C. Služby (účtová skupina 51) 1,810
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 562
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 562
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 562
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 124
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 438
Date of updating data: 15.12.2016