Vytvořte fakturu

B E H U S T A V - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název B E H U S T A V
IČO 31329624
TIN 2020352015
DIČ SK2020352015
Datum vytvoření 06 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B E H U S T A V
Wolkrova 41
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 152 582 €
Zisk 33 511 €
Kapitál 85 376 €
Vlastní kapitál 77 579 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421904591483, +421948376070
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 40,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,866
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,866
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,866
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,542
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,024
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,544
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,544
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,477
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,518
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,741
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,777
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,408
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,943
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,104
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,104
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,511
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -1,535
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,237
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,237
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -2,772
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 530
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 530
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -7,004
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 792
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,910
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 152,082
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 152,582
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 152,082
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 108,722
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 46,415
D. Služby (účtová skupina 51) 30,565
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,477
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,537
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,771
4. Sociální náklady (527, 528) 169
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 596
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,125
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,125
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 544
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,860
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,102
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 899
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 899
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -897
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,963
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,452
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,452
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,511
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31329624 TIN: 2020352015 DIČ: SK2020352015
 • Sídlo: B E H U S T A V, Wolkrova 41, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Srpen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01 06.08.1992
  Marta Hulanská Wolkrova 41 Bratislava 851 01 10.01.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Lukáš Hulanský 3 552 € (50%) Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01
  Marta Hulanská 3 552 € (50%) Wolkrova 41 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01
   Marta Hulanská Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41/1126 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.08.1992
   04.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava
   Marta Hulanská Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41 Bratislava
   31.01.2005Noví spoločníci:
   Marta Hulanská Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Hulanská Wolkrova 41 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.01.2005
   30.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   12.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Lukáš Hulanský Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Bella Bajzova 10 Bratislava 821 08
   11.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš BELLA Partizánska 1 Bratislava
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš BELLA Partizánska 1 Bratislava
   06.08.1992Nové obchodné meno:
   B E H U S T A V spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova 41 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie občianských a bytových stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš BELLA Partizánska 1 Bratislava
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš BELLA Partizánska 1 Bratislava
   Ing. Lukáš HULANSKÝ Wolkrova 41 Bratislava