Vytvořte fakturu

TATRA ABB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TATRA ABB
IČO 31329713
TIN 2020298379
DIČ SK2020298379
Datum vytvoření 06 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA ABB
Hlinícka 8
83105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 387 €
Zisk 174 €
Kapitál 9 299 €
Vlastní kapitál -8 373 €
Kontaktní informace
Email belak@tatrabb.sk
Telefon(y) 0244648121, 0244648122, 0905478693
Mobile(y) 0905478693
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,677
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 322
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,604
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,677
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,198
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -15,675
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 174
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,875
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 18,875
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 585
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 155
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,135
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,387
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,155
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 232
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,136
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,819
C. Služby (účtová skupina 51) 1,841
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,971
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 350
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,251
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,495
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 118
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 118
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -117
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,134
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 174
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015