Vytvořte fakturu

ELTESO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ELTESO
IČO 31329781
TIN 2020912289
DIČ SK2020912289
Datum vytvoření 06 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELTESO
Kukučínova 44
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 124 122 €
Zisk 8 162 €
Kapitál 109 720 €
Vlastní kapitál 42 144 €
Kontaktní informace
Email elteso@elteso.sk
Telefon(y) 02071349920713499, 020720713499
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 83,687
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 17,520
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,520
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,520
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,673
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 51,750
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 49,694
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,694
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,056
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,923
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 191
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,732
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 494
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 494
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,687
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,306
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 34,841
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 34,841
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,162
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,381
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 33,381
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,997
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,997
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,000
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,384
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 123,960
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 124,122
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 63,202
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 60,759
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 161
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,580
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 60,476
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,209
D. Služby (účtová skupina 51) 45,146
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 147
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,840
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,840
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 762
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,542
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,130
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 58
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,486
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,324
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,324
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,162
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015