Vytvořte fakturu

Charis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Charis
IČO 31329861
TIN 2020328651
DIČ SK2020328651
Datum vytvoření 10 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Charis
Ipeľská 3
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 919 €
Zisk 2 161 €
Kapitál 17 239 €
Vlastní kapitál 5 545 €
Kontaktní informace
Email charis@upcmail.sk
Telefon(y) 0905515620
Mobile(y) 0905515620
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,962
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,949
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,382
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 217
3. Výrobky (123) - /194/ 5,165
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 386
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,836
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,836
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 176
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -6,626
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,181
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,127
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,054
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,962
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,707
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,518
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,122
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,122
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,736
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,310
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,046
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,161
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,255
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 26
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,575
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,500
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 405
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 193
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,477
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 654
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 654
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,919
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,919
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,057
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,862
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,946
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 103
D. Služby (účtová skupina 51) 12,328
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,483
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,804
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,679
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,973
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,488
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 132
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,841
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 680
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 680
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,161
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31329861 TIN: 2020328651 DIČ: SK2020328651
 • Sídlo: Charis, Ipeľská 3, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Srpen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce 29.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Gregor 3 320 € (50%) Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
  MUDr. Silvester Krčméry ml. 3 320 € (50%) Žiarska 10 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   Jozef Hilbrycht Ipeľská 3 Bratislava
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   JUDr. Marek Šmid Eisnerova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   Jozef Hilbrycht Ipeľská 3 Bratislava
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   JUDr. Marek Šmid Eisnerova 15 Bratislava
   19.11.1993Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických, neperiodických publikácií a ostatných tlačovýn
   inzertná činnosť
   10.08.1992Nové obchodné meno:
   Charis, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ipeľská 3 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj v oblasti polygrafie
   príprava a predpríprava tlače vykonávaná výpočtovou technikou
   sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti polygrafie
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   Jozef Hilbrycht Ipeľská 3 Bratislava
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   JUDr. Marek Šmid Eisnerova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Gregor Prílepská štvrť 140 Zlaté Moravce
   Jozef Hilbrycht Ipeľská 3 Bratislava
   MUDr. Silvester Krčméry ml. Žiarska 10 Bratislava
   JUDr. Marek Šmid Eisnerova 15 Bratislava