Vytvořte fakturu

ENERGOSOFT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Obchodní název ENERGOSOFT
IČO 31330142
TIN 2020316914
DIČ SK2020316914
Datum vytvoření 14 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGOSOFT
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 81 880 €
Zisk 29 836 €
Kapitál 9 779 €
Vlastní kapitál 7 184 €
Kontaktní informace
Email energosoft@dialtelecom.sk
Telefon(y) 0252733894, 00250251147, 0250251147, 0250251618
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,440
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 63
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 74,357
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 74,440
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,580
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,441
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 29,836
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,860
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,818
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 12,022
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 21,275
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 451
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 42
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 81,880
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 81,880
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 48,026
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,627
C. Služby (účtová skupina 51) 7,110
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 39,245
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 44
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,854
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 73,143
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 396
M. Úrokové náklady (562) 215
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 181
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -395
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 33,459
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,623
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 29,836
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016