Vytvořte fakturu

F. R. & G. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název F. R. & G.
IČO 31330312
TIN 2020299556
DIČ SK2020299556
Datum vytvoření 17 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F. R. & G.
Ružová 8
90028
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 40 589 €
Zisk -632 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,148
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,070
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,632
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,632
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,632
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 438
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 349
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 89
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 78
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 78
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,148
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,162
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,810
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -830
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,680
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,680
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -632
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -14
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -14
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -14
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 39,712
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 40,589
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,252
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,760
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,577
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,158
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 523
D. Služby (účtová skupina 51) 39,528
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 83
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 431
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32,039
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 103
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 328
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -632
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31330312 TIN: 2020299556 DIČ: SK2020299556
 • Sídlo: F. R. & G., Ružová 8, 90028, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Srpen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľudmila Pastierová 94 Dolný Bar 930 14 08.03.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľudmila Pastierová 2 490 € (37.5%) 94 Dolný Bar 930 14
  Oleg Pastier 2 490 € (37.5%) Dolný Bar 930 14
  Karol Chmel 1 660 € (25%) Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.10.2009Noví spoločníci:
   Oleg Pastier 94 Dolný Bar 930 14
   15.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Oleg Pastier Furdekova 7 Bratislava 851 04
   07.11.2007Noví spoločníci:
   Ľudmila Pastierová 94 Dolný Bar 930 14
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Pastierová 94 Dolný Bar 930 14 Vznik funkcie: 08.03.1995
   06.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Pastierková 94 Dolný Bar 930 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Pastierková 94 Dolný Bar 930 14 Vznik funkcie: 08.03.1995
   23.10.2007Noví spoločníci:
   Ľudmila Pastierková 94 Dolný Bar 930 14
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Pastierková 94 Dolný Bar 930 14 Vznik funkcie: 08.03.1995
   22.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.03.1995
   23.12.2005Nové sidlo:
   Ružová 8 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.03.1995
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Brnianska 23 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.03.1995
   03.04.2002Nové sidlo:
   Brnianska 23 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 08.03.1995
   02.04.2002Zrušené sidlo:
   Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   04.06.2001Noví spoločníci:
   Karol Chmel Medveďovej 22 Bratislava 851 04
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   Ľudmila Piatková Brnianska 23 Bratislava 811 04
   Oleg Pastier Furdekova 7 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   03.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Karol Chmel J. Kráľa 1299 Zvolen 960 01
   Jiří Olič nám. SNP 6 Bratislava 811 06
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   Oleg Pastier Záhradnícka 29 Bratislava 811 07
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   23.03.1995Nový štatutárny orgán:
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   22.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   17.08.1992Nové obchodné meno:
   F. R. & G. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Karol Chmel J. Kráľa 1299 Zvolen 960 01
   Jiří Olič nám. SNP 6 Bratislava 811 06
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02
   Oleg Pastier Záhradnícka 29 Bratislava 811 07
   Ľudmila Piatková Štefánikova 23 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Pastier Romanova 42/42B Bratislava 851 02