Vytvořte fakturu

ENGAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.10.2016
Basic information
Obchodní název ENGAS
IČO 31330371
TIN 2020397390
DIČ SK2020397390
Datum vytvoření 19 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENGAS
Nábrežie mládeže 89
94901
Nitra
Financial information
Prodej a příjem 277 582 €
Zisk -130 904 €
Kapitál 4 956 646 €
Vlastní kapitál 3 203 547 €
Kontaktní informace
Email engas1@stonline.sk
Telefon(y) 0254653791, 0376505424
Mobile(y) 0905885330, 0907774830
Date of updating data: 24.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,840,752
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,840,752
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,355,840
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 140,159
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 84,324
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55,752
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,980,911
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,982,392
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 2,406,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 2,406,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 218,430
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 488,534
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -130,904
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 998,519
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 861,039
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 137,415
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,134
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,392
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,485
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 106,404
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 65
Date of updating data: 24.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 277,582
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 270,911
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,670
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 409,995
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,743
C. Služby (účtová skupina 51) 68,443
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 105,394
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,093
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 216,912
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 977
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,433
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -132,413
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 195,725
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3,356
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 3,262
X. Úrokové výnosy (662) 94
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 871
M. Úrokové náklady (562) 137
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 734
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,485
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -129,928
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 976
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -130,904
Date of updating data: 24.10.2016
Date of updating data: 24.10.2016
 • IČO :31330371 TIN: 2020397390 DIČ: SK2020397390
 • Sídlo: ENGAS, Nábrežie mládeže 89, 94901, Nitra
 • Datum vytvoření: 19 Srpen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Mojžiš, CSc. Magurská 3488/5B Bratislava - Nové Mesto 831 01 21.10.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED 1 082 700 € (45%) Msida Maltská republika
  OKLOPSIA HOLDING LIMITED 601 500 € (25%) Msida Maltská republika
  KUKBURG HOLDING a.s. 360 900 € (15%) Vonoklasy 252 28 Česká republika
  E-Invest Group a.s. 360 900 € (15%) Praha 1 118 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mojžiš , CSc. Magurská 3488/5B Bratislava - Nové Mesto 831 01
   25.02.2015Noví spoločníci:
   E-Invest Group a.s. Hradčanské nám. 61/11 Praha 1 118 00 Česká republika
   08.01.2015Noví spoločníci:
   LANY INVESTMENT CORPORATION LIMITED Tal-Qroqq Street, Tower Gate Place MSD1703 Msida Maltská republika
   OKLOPSIA HOLDING LIMITED Tal-Qroqq Street, Tower Gate Place MSD1703 Msida Maltská republika
   KUKBURG HOLDING a.s. Lesní 100 Vonoklasy 252 28 Česká republika
   09.08.2007Nové predmety činnosti:
   plynárenstvo- výroba plynu
   20.04.2006Nové sidlo:
   Nábrežie mládeže 89 Nitra 949 01
   19.08.1992Nové obchodné meno:
   ENGAS s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   otvárka, príprava a dobývanie vyhradených ložísk
   úprava, zušlachťovanie a výroba energie v súvislosti s dobývaním
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ