Vytvořte fakturu

ENGAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ENGAS
IČO 31330371
TIN 2020397390
DIČ SK2020397390
Datum vytvoření 19 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENGAS
Nábrežie mládeže 89
94901
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 346 012 €
Zisk -90 252 €
Kapitál 4 956 646 €
Vlastní kapitál 3 203 547 €
Kontaktní informace
Email engas1@stonline.sk
Telefon(y) 0254653791, 0376505424
Mobile(y) 0905885330, 0907774830
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,703,372
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,703,372
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,292,142
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 402,609
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 117,904
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 114
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 284,591
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,105,981
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,113,295
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 2,406,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 2,406,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 218,430
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 578,785
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -90,252
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 992,686
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 846,069
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 6,715
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 139,873
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,930
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,998
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 23,541
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 106,404
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 29
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 346,012
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 345,739
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 273
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 435,054
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,384
C. Služby (účtová skupina 51) 63,627
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 103,366
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 456
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 231,143
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,078
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -89,042
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 277,728
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 715
X. Úrokové výnosy (662) 715
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 831
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 45
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 786
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -116
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -89,158
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,094
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -90,252
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31330371 TIN: 2020397390 DIČ: SK2020397390
 • Sídlo: ENGAS, Nábrežie mládeže 89, 94901, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Srpen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.04.2006Nové sidlo:
   Nábrežie mládeže 89 Nitra 949 01
   19.04.2006Zrušené sidlo:
   Šášovská 4 Bratislava 851 06
   07.01.2002Noví spoločníci:
   EPIC Investments International Limited Nicolaou Pentadromos Centre, Thessalonikis street, office 1002 Limassol Cyprus
   06.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Falke Holdings Limited St. Christopher Street 136 Valletta VLT 05 Malta
   18.02.2000Noví spoločníci:
   Falke Holdings Limited St. Christopher Street 136 Valletta VLT 05 Malta
   17.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Falke Holdings Limited St. Christopher Street 136 Valletta VLT 05 Malta
   28.06.1996Noví spoločníci:
   Falke Holdings Limited St. Christopher Street 136 Valletta VLT 05 Malta
   27.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Milan Horníček J. Osohu 7 Trnava
   Ján Kráľ Čs. armády 27 Zlaté Moravce
   Ing. Ján Mojžiš , CSc. Šášovská 4 Bratislava
   23.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov
   19.08.1992Nové obchodné meno:
   ENGAS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šášovská 4 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   otvárka, príprava a dobývanie vyhradených ložísk
   úprava, zušlachťovanie a výroba energie v súvislosti s dobývaním
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov
   Noví spoločníci:
   Milan Horníček J. Osohu 7 Trnava
   Ján Kráľ Čs. armády 27 Zlaté Moravce
   Ing. Ján Mojžiš , CSc. Šášovská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Mojžiš , CSc. Magurská 5/B Bratislava