Vytvořte fakturu

ISSUA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.06.2016
Basic information
Obchodní název ISSUA
IČO 31330410
TIN 2020950041
Datum vytvoření 18 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISSUA
Kolárska 8
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 000 €
Zisk 92 800 €
Kapitál 183 631 €
Vlastní kapitál 182 836 €
Date of updating data: 23.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 220,485
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 24,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 24,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 196,485
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 523
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 523
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 523
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 195,962
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,311
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 194,651
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 220,485
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 219,276
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 119,174
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 119,174
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,800
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,209
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 789
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 789
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 420
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 420
Date of updating data: 23.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,000
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,350
D. Služby (účtová skupina 51) 1,910
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 430
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,650
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,090
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 90,017
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 90,000
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 90,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 75
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 89,942
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 93,592
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 792
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 792
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 92,800
Date of updating data: 23.06.2016
Date of updating data: 23.06.2016