Vytvořte fakturu

VITAMTRADE Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Obchodní název VITAMTRADE Bratislava
IČO 31330631
Datum vytvoření 20 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITAMTRADE Bratislava
Nerudova 4
04001
Košice
Financial information
Prodej a příjem 532 576 €
Zisk 7 918 €
Kapitál 46 788 €
Vlastní kapitál 10 722 €
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 310,519
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 77,801
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 77,801
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 77,801
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,905
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,334
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,334
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 92,265
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 89,440
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,440
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,825
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 88,306
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 86,410
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,896
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 50,813
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,030
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 43,783
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 310,519
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,250
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,332
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,545
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -213
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,918
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 291,973
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 58,197
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 57,432
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 105
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 660
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 233,100
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 207,818
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 207,818
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,322
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 728
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,528
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,704
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 676
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 676
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 296
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 296
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 519,780
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 532,576
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 519,781
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,545
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 515,410
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 270,200
D. Služby (účtová skupina 51) 194,886
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 23,595
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,607
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,854
4. Sociální náklady (527, 528) 134
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,183
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,887
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,887
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,280
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 379
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,166
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,695
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,368
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,592
2. Ostatní náklady (562A) 2,592
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 173
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,603
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,368
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,798
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,918
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016
 • IČO :31330631
 • Sídlo: VITAMTRADE Bratislava, Nerudova 4, 04001, Košice
 • Datum vytvoření: 20 Srpen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.12.2000Nové sidlo:
   Nerudova 4 Košice 040 01
   Noví spoločníci:
   Potravinársky priemysel "VITAMINKA" a.s. Prilep Lece Koteski 23 PRILEP Republic of Macedonia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Dime Trpčevski Kpt. Nálepku 5 Košice
   20.08.1992Nové obchodné meno:
   VITAMTRADE Bratislava, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie