Vytvořte fakturu

POLNOMARKET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název POLNOMARKET
IČO 31330673
TIN 2020314846
DIČ SK2020314846
Datum vytvoření 19 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POLNOMARKET
Šumavská 38
82060
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 386 664 €
Zisk -5 555 €
Kapitál 165 143 €
Vlastní kapitál 29 324 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0465423502
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 47,612
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 47,612
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 103,406
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,285
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 143
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,174
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 151,018
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,769
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,494
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,998
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 19,193
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,555
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 127,249
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 123,032
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,716
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,858
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,203
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 109,255
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,217
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 386,664
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 385,850
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 75
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 739
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 388,165
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 302,218
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,745
C. Služby (účtová skupina 51) 8,885
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 55,901
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,956
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,596
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,859
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,501
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 64,002
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,095
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,095
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,094
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,595
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,555
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31330673 TIN: 2020314846 DIČ: SK2020314846
 • Sídlo: POLNOMARKET, Šumavská 38, 82060, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Srpen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava 851 04 30.04.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Hacker 6 639 € (100%) Haanova 39 Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava 851 04
   29.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Trakovický , CSc. Haanova 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Trakovický , CSc. Haanova 39 Bratislava
   19.08.1992Nové obchodné meno:
   POLNOMARKET, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava 820 60
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská a reklamná činnosť
   školiaca činnosť
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   poradenská činnosť v oblasti machanizácie poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Trakovický , CSc. Haanova 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Trakovický , CSc. Haanova 39 Bratislava