Vytvořte fakturu

M. Preymesser Logistika - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název M. Preymesser Logistika
IČO 31330746
TIN 2020350343
DIČ SK2020350343
Datum vytvoření 19 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M. Preymesser Logistika
Prístavná 12
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 563 838 €
Zisk 56 953 €
Kapitál 587 880 €
Vlastní kapitál 328 526 €
Kontaktní informace
Email office@preymesser.sk
Telefon(y) 0262414195, 0262414196, 0262414197
Fax(y) 0262414198
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 534,260
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 533,026
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 15
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,494
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 5,494
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 256,483
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 256,483
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 256,483
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 271,034
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 779
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 270,255
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,234
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,234
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 534,260
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 285,479
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,594
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,594
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 186,078
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 260,017
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -73,939
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,953
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 248,781
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 659
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 659
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 235,396
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 194,364
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 194,364
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,824
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,370
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,838
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,726
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,545
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 181
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,559,144
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,563,838
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,559,144
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -21
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,715
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,496,895
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,228
D. Služby (účtová skupina 51) 1,386,855
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 101,765
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 74,060
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,057
4. Sociální náklady (527, 528) 2,648
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 256
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -76
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,867
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 66,943
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 167,040
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,757
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 866
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 866
XII. Kurzové zisky (663) 23,891
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,459
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18,042
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 417
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,298
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 73,241
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,288
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,645
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,643
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56,953
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • IČO :31330746 TIN: 2020350343 DIČ: SK2020350343
 • Sídlo: M. Preymesser Logistika, Prístavná 12, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Srpen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Hermann Brenninger Waldweg 14 Thalmassing - Obersanding 931 07 Nemecko 08.04.2011
  Ing. Andrej Majoroš Tupolevova 22 Bratislava 851 01 19.08.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  M. Preymesser Beteiligungs GmbH 16 597 € (50%) Obertraublinger Str. 1 Neutraubling 930 73 SRN
  M. Preymesser GmbH & Co. KG Spedition 16 597 € (50%) Leierndorfer Str. 27 Langquaid 840 85 SRN
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.09.2013Nové sidlo:
   Prístavná 12 Bratislava-Ružinov 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Hermann Brenninger Waldweg 14 Thalmassing - Obersanding 931 07 Nemecko Vznik funkcie: 08.04.2011
   01.03.2008Nové obchodné meno:
   M. Preymesser Logistika s. r. o.
   Noví spoločníci:
   M. Preymesser GmbH & Co. KG Spedition Leierndorfer Str. 27 Langquaid 840 85 SRN
   M. Preymesser Beteiligungs GmbH Obertraublinger Str. 1 Neutraubling 930 73 SRN
   14.03.1995Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   colná deklarácia
   19.08.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   logistika, sprostredkovanie dopravy
   prevádzkovanie skladov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Majoroš Tupolevova 22 Bratislava 851 01