Vytvořte fakturu

INPROKON INPROKON G.m.b.H. /v nemeckom jazyku/ INPROKON Ltd. /v anglickom jazyku/ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INPROKON INPROKON G.m.b.H. /v nemeckom jazyku/ INPROKON Ltd. /v anglickom jazyku/
IČO 31330843
TIN 2020337363
DIČ SK2020337363
Datum vytvoření 22 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INPROKON INPROKON G.m.b.H. /v nemeckom jazyku/ INPROKON Ltd. /v anglickom jazyku/
Šustekova 16
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 309 460 €
Zisk 41 485 €
Kapitál 110 308 €
Vlastní kapitál 37 801 €
Kontaktní informace
Email inprokon@inprokon.sk
Telefon(y) 0262411613, 0262411616, 0267202101
Fax(y) 0262411631
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 64,032
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 64,032
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,196
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,655
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 194,059
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -53,454
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 200,687
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 79,286
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 130,100
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -99,603
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,485
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 121,401
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 894
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 119,788
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,648
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,328
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,053
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,759
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 719
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 309,460
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 297,459
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,001
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 260,185
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,130
C. Služby (účtová skupina 51) 109,411
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 107,358
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,123
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 17,606
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,950
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 607
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 49,275
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 168,918
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 45
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 45
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,875
M. Úrokové náklady (562) 3,844
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,031
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,830
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 42,445
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 41,485
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015