Vytvořte fakturu

Oto trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Oto trade
IČO 31330886
TIN 2020327705
DIČ SK2020327705
Datum vytvoření 24 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Oto trade
Púchovská 8
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 373 187 €
Zisk 22 172 €
Kapitál 322 391 €
Vlastní kapitál 313 393 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0918575158
Mobile(y) 0918207273, 0918575158
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 32,226
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 32,226
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 32,226
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 298,009
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 22,937
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 113,603
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 138,623
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 330,235
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 321,565
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,960
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 38,740
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 250,693
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,172
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,670
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 316
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,354
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 73
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 211
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,852
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 218
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 373,187
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 343,171
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 29,100
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 916
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 352,508
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 264,867
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,983
C. Služby (účtová skupina 51) 56,664
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,471
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,036
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,480
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,679
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,757
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 14,799
X. Úrokové výnosy (662) 14,799
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,706
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 441
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,265
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 8,093
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,772
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,600
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,172
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31330886 TIN: 2020327705 DIČ: SK2020327705
 • Sídlo: Oto trade, Púchovská 8, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Srpen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Raučina Čečinova 18 Bratislava 821 05 24.08.1992
  Ing. Katarína Raučinová Sovia 7 Bratislava 831 01 12.06.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Raučina 4 980 € (50%) Čečinova 18 Bratislava 821 05
  Ing. Katarína Raučinová 4 980 € (50%) Sovia 7 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.09.2009Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Raučinová Sovia 7 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Raučinová Sovia 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.06.2006
   07.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Raučinová Brusnicová 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Raučinová Brusnicová 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.06.2006
   22.09.2006Nové obchodné meno:
   Oto trade spol. s r.o.
   21.09.2006Zrušené obchodné meno:
   Trade center DATALAN, spol. s r.o.
   23.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Raučina Čečinová 18 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Raučinová Brusnicová 12 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.06.2006
   22.06.2006Zrušeny spoločníci:
   S.I.C. LLC Vermont Avenue, NW 1090 Suite 430, Washington, D.C. 200 05 Spojené štáty americké
   08.07.2005Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Raučinová Brusnicová 12 Bratislava 831 01
   07.07.2005Zrušeny spoločníci:
   DATALAN, a.s. IČO: 35 810 734 Landererova 1 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 15.06.1995
   17.03.2004Noví spoločníci:
   S.I.C. LLC Vermont Avenue, NW 1090 Suite 430, Washington, D.C. 200 05 Spojené štáty americké
   16.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Doležal , CSc. Hlaváčikova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Petergáč Štefana Králika 12 Bratislava 841 07
   Ing. Vladimír Raučina Čečinova 18 Bratislava 821 05
   Ing. Dušan Richtárik Hlaváčiková 20 Bratislava 841 05
   15.10.2002Noví spoločníci:
   DATALAN, a.s. IČO: 35 810 734 Landererova 1 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Raučina Čečinova 18 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 24.08.1992
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 15.06.1995
   14.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Raučina Čečinova 19 Bratislava 821 05
   21.02.2002Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Raučina Čečinova 18 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Raučina Čečinova 19 Bratislava 821 05
   20.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava 841 07
   14.05.2001Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   13.05.2001Zrušené sidlo:
   Opletalova 53 Bratislava 841 07
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Doležal , CSc. Hlaváčikova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava 841 07
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Petergáč Štefana Králika 12 Bratislava 841 07
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava 841 07
   Ing. Dušan Richtárik Hlaváčiková 20 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava 841 07
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Doležal Hlaváčikova 2 Bratislava
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava
   Ing. Štefan Petergáč Štefana Králika Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava
   Ing. Dušan Richtárik Hlaváčiková 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava
   11.08.1995Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Doležal Hlaváčikova 2 Bratislava
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava
   Ing. Štefan Petergáč Štefana Králika Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava
   Ing. Dušan Richtárik Hlaváčiková 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Mokrý J. Stanislava 29 Bratislava
   10.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Doležal Kríkova 5 Bratislava
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava
   Ing. Štefan Petergáč Štefana Králika Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava
   Ing. Dušan Richtárik Čajkovského 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava
   24.08.1992Nové obchodné meno:
   Trade center DATALAN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Opletalova 53 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   viazanie kníh a ich konečné spracovanie
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh počítačom
   rozmnožovanie nahraných nosičov
   predaj dvojstopových motorových vozidiel
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   reklamná činnosť
   poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej a automatiz. techniky, spracovanie dát, informatiky
   opravy el. strojov a prístrojov
   opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   opravy elektrických prístrojov pre domác- nosť
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Doležal Kríkova 5 Bratislava
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava
   Ing. Štefan Petergáč Štefana Králika Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava
   Ing. Dušan Richtárik Čajkovského 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Hábovčík Opletalova 53 Bratislava
   Ing. Vladimír Raučina Pavla Horova 22 Bratislava