Vytvořte fakturu

Paragon - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Paragon
IČO 31330941
TIN 2020314780
DIČ SK2020314780
Datum vytvoření 26 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Paragon
Račianska 96
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 519 252 €
Zisk -152 019 €
Kontaktní informace
Email paragon@paragon.sk
Telefon(y) 0265424750, 0265424751, 0265424558, 0265424742, 0265421012
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 151,258
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 39,837
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 39,837
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 39,837
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 106,806
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,695
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,695
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,962
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,711
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,711
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,205
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 78,149
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,147
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 77,002
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,615
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,615
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 151,258
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,416
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 664
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 250,132
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 250,132
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,019
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,842
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,198
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,198
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 41,595
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,852
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,852
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,611
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,777
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,612
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,743
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,049
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,049
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 517,730
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 519,252
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 136,706
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 381,024
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,522
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 667,983
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 82,279
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 154,096
D. Služby (účtová skupina 51) 223,971
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 184,565
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 133,246
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 46,841
4. Sociální náklady (527, 528) 4,478
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 875
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,095
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,095
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,102
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -148,731
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,384
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 415
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 409
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -407
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -149,138
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -152,019
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31330941 TIN: 2020314780 DIČ: SK2020314780
 • Sídlo: Paragon, Račianska 96, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Srpen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Fabiánek Pražská 35 Bratislava 811 04 19.12.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Fabiánek 6 639 € (100%) Pražská 35 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.03.2013Nové sidlo:
   Račianska 96 Bratislava 831 02
   08.03.2013Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina, areál UK, č.p. 175, P.O.BOX 63 Bratislava 840 00
   19.12.2002Nové sidlo:
   Mlynská dolina, areál UK, č.p. 175, P.O.BOX 63 Bratislava 840 00
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabiánek Pražská 35 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabiánek Pražská 35 Bratislava 811 04
   18.12.2002Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina, areál UK, č.p. 175 Bratislava 842 15
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   27.01.1998Nové sidlo:
   Mlynská dolina, areál UK, č.p. 175 Bratislava 842 15
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabianek Adámiho 4 Bratislava 841 05
   26.01.1998Zrušené sidlo:
   Syslia 46 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Žalmanova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fabianek Žalmanova 4 Bratislava 841 05
   07.09.1995Nové predmety činnosti:
   montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky a servis chladiacich a klimatizačných zariadení
   16.08.1994Nové sidlo:
   Syslia 46 Bratislava 821 05
   15.08.1994Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 821 09
   26.08.1992Nové obchodné meno:
   Paragon spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná a poradenská činnosť, inžiniering, v oblasti technických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabianek Žalmanova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fabianek Žalmanova 4 Bratislava 841 05