Vytvořte fakturu

GEOFO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GEOFO
IČO 31331076
TIN 2020345063
DIČ SK2020345063
Datum vytvoření 27 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOFO
Na vyhliadke 34
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 149 143 €
Zisk 33 314 €
Kapitál 200 220 €
Vlastní kapitál 160 736 €
Kontaktní informace
Email geofo@nextra.sk
Telefon(y) 0243640225, 0243640226
Mobile(y) +421905513041, +421905657889, 0905513041, 0905657889
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 76,849
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 24,755
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,755
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 52,094
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,006
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 48,305
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,316
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,164
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 178,855
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 146,621
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,279
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 2,955
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 99,434
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33,314
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,234
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -5
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 29,929
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,992
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 14,842
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,095
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,310
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 149,143
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 149,143
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 102,083
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,259
C. Služby (účtová skupina 51) 41,058
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 42,798
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 808
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,160
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 47,060
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 98,826
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,641
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,641
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,636
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 44,424
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 11,110
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 33,314
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31331076 TIN: 2020345063 DIČ: SK2020345063
 • Sídlo: GEOFO, Na vyhliadke 34, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Srpen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava 27.08.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Michal Fotta 6 639 € (100%) Na vyhliadke 34 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.07.2011Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   01.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava Vznik funkcie: 27.08.1992
   31.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   Ing. Vladimíra Kubinová Majerníkova 18/22 Bratislava
   Ing. Peter Straňan Segnerova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   Ing. Vladimíra Kubinová Majerníkova 18/22 Bratislava
   Ing. Peter Straňan Segnerova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   Ing. Vladimíra Kubinová Majerníkova 18/22 Bratislava
   Ing. Peter Straňan Segnerova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Fotta
   27.08.1992Nové obchodné meno:
   GEOFO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na vyhliadke 34 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické činnosti
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základme zmluvy s autorom
   poradensko-komerčná činnosť v oblasti stavebníctva
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Fotta Na vyhliadke 34 Bratislava
   Ing. Vladimíra Kubinová Majerníkova 18/22 Bratislava
   Ing. Peter Straňan Segnerova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Fotta