Vytvořte fakturu

U - S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název U - S
IČO 31331084
TIN 2020350365
DIČ SK2020350365
Datum vytvoření 28 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo U - S
Hviezdoslavov 109
93041
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 330 139 €
Zisk 22 981 €
Kapitál 2 178 498 €
Vlastní kapitál 829 212 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,130,598
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 812,700
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 7,750
2. Software (013) - /073, 091A/ 7,750
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 794,950
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 257,182
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 421,388
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 92,271
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 24,109
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 10,000
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,317,038
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,270,949
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,124,611
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,124,611
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 658
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57,220
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 88,460
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 46,089
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 46,088
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 860
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 860
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,130,598
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 852,193
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 821,909
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 821,909
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,981
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,278,405
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 497,909
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 497,909
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 429,135
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 122,610
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 122,610
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 306,049
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 476
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 351,361
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 266,856
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,330,139
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 266,856
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,150
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,062,133
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,299,358
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,761
D. Služby (účtová skupina 51) 124,125
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,819
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,742
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,077
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24,837
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 105,373
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 105,373
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,801
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 75
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,021,567
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,781
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 132,970
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 88
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 88
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,696
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,715
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,715
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,981
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31331084 TIN: 2020350365 DIČ: SK2020350365
 • Sídlo: U - S, Hviezdoslavov 109, 93041, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Srpen 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.06.2012Nové sidlo:
   Hviezdoslavov 109 Kvetoslavov 930 41
   14.06.2012Zrušené sidlo:
   Haanova 4 Bratislava 851 04
   21.05.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   čistiace a upratovacie práce
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   služby súvisiace so skrášľovaním tela
   prevádzkovanie športových zariadení
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie výdajne stravy
   15.06.2004Noví spoločníci:
   Ján Kamenický Hviezdoslavov 109 Kvetoslavov 930 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kamenický Hviezdoslavov 109 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 28.08.1992
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   RSDr. Ján Kamenický Haanova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RSDr. Ján Kamenický
   09.08.2000Noví spoločníci:
   RSDr. Ján Kamenický Haanova 4 Bratislava
   08.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Marián Juráš Bradáčova 1 Bratislava
   RSDr. Ján Kamenický Haanova 4 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Juráš Bradáčova 1 Bratislava
   RSDr. Ján Kamenický Haanova 4 Bratislava
   07.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Firma CHRONOS Majakovského 11 a/9 Ľvov Ukrajina
   Ing. Marián Juráš Bradáčova 1 Bratislava
   RSDr. Ján Kamenický Haanova 4 Bratislava
   28.08.1992Nové obchodné meno:
   U - S s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haanova 4 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovanie služieb, prác a výkonov.
   Noví spoločníci:
   Firma CHRONOS Majakovského 11 a/9 Ľvov Ukrajina
   Ing. Marián Juráš Bradáčova 1 Bratislava
   RSDr. Ján Kamenický Haanova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RSDr. Ján Kamenický