Vytvořte fakturu

Osiris Trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.06.2016
Basic information
Obchodní název Osiris Trade
IČO 31331157
TIN 2020816237
DIČ SK2020816237
Datum vytvoření 31 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Osiris Trade
Jána Poničana 3
84108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 795 €
Zisk -4 652 €
Kapitál 11 234 €
Vlastní kapitál 9 560 €
Date of updating data: 27.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,105
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,030
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,030
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,030
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,075
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,200
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,200
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,200
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,875
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 387
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,488
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,105
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,908
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,588
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,588
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,652
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,197
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,097
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,278
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,278
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 819
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 27.06.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 39,795
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 39,795
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,376
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,457
D. Služby (účtová skupina 51) 35,875
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,581
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,537
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 111
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -111
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,692
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,652
Date of updating data: 27.06.2016
Date of updating data: 27.06.2016