Vytvořte fakturu

DISTLER - ŠUPPA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DISTLER - ŠUPPA
IČO 31331319
TIN 2020328662
DIČ SK2020328662
Datum vytvoření 31 Srpen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DISTLER - ŠUPPA
Estónska 12
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 551 694 €
Zisk 197 717 €
Kapitál 207 352 €
Vlastní kapitál 97 158 €
Kontaktní informace
Email office@distler-suppa.sk
Telefon(y) 0244452362, 0249246742, 0249246942
Mobile(y) +421902182374
Fax(y) 0244452362
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 273,771
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,700
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,700
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,700
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 269,112
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,851
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 35,851
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,851
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 233,261
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,522
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 228,739
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,959
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,959
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 273,771
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 206,902
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,546
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,546
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 197,717
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,869
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 654
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 654
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 59,352
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,640
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,640
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,540
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,175
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,016
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,981
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,863
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,863
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 551,694
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 551,405
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 289
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 295,258
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,161
D. Služby (účtová skupina 51) 110,108
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 157,232
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 114,312
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,441
4. Sociální náklady (527, 528) 3,479
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 745
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,686
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,686
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,038
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,288
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 256,436
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 433,136
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,312
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,312
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,303
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 254,133
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 56,416
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 56,416
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 197,717
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31331319 TIN: 2020328662 DIČ: SK2020328662
 • Sídlo: DISTLER - ŠUPPA, Estónska 12, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Srpen 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava 31.08.1992
  Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava 31.08.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Distler 6 640 € (50%) Topoľčianska 17 Bratislava
  Ing. František Šuppa 6 640 € (50%) Estónska 12 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.02.2002Nové sidlo:
   Estónska 12 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava
   13.02.2002Zrušené sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Romanová 1/102 Bratislava
   31.08.1992Nové obchodné meno:
   DISTLER - ŠUPPA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projetková činnosť v invetičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyslových a občianskych stavieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Romanová 1/102 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Distler Topoľčianska 17 Bratislava
   Ing. František Šuppa Estónska 12 Bratislava