Vytvořte fakturu

M & L Hardcorrect - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.06.2016
Basic information
Obchodní název M & L Hardcorrect
IČO 31331424
TIN 2020292780
DIČ SK2020292780
Datum vytvoření 01 Září 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M & L Hardcorrect
Trenčianska 17
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 290 €
Zisk -17 793 €
Kontaktní informace
Email info@bikebratislava.sk
Telefon(y) 0948884997
Date of updating data: 15.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,100
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,394
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,394
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,394
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,509
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 186
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 186
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,323
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 37
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,286
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 197
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 197
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,100
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,145
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,145
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,145
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -67,136
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -67,136
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,793
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,245
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 89,521
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 89,511
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,538
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 323
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,215
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 186
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 186
Date of updating data: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,295
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,290
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 320
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,866
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,104
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,539
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 315
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,085
D. Služby (účtová skupina 51) 14,638
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,948
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,595
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,257
4. Sociální náklady (527, 528) 96
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 387
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,447
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,447
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,719
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,249
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -852
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 589
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 589
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -584
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,833
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,793
Date of updating data: 15.06.2016
Date of updating data: 15.06.2016
 • IČO :31331424 TIN: 2020292780 DIČ: SK2020292780
 • Sídlo: M & L Hardcorrect, Trenčianska 17, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Září 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Venczel Bratislava 821 09 07.05.2013
  JUDr. Lucia Venczelová Trenčianska 17 Bratislava 821 09 07.05.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Venczel 6 639 € (100%) Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.06.2016Nové sidlo:
   Trenčianska 17 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
   Nové predmety činnosti:
   Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   28.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Venczel Trenčianska 17 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Venczel Trenčianska 17 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 07.05.2013
   JUDr. Lucia Venczelová Trenčianska 17 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 07.05.2013
   29.05.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   služby požičovní
   výroba bižutérie a suvenírov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   01.09.1992Nové obchodné meno:
   M & L Hardcorrect spoločnosť s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré si nevyžadujú špeciálne licencie